Gå til sidens hovedinnhold

Vil gjøre det dyrere å eie bolig

Sentralbanksjefen med brannfakkel til alle boligeiere.

MAJORSTUEN, OSLO: (NA24)- Boligprisene har steget mye og trolig for mye, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Han er bekymret for boligprisenes utvikling i Norge etter den kraftige veksten man har sett hittil i år.

Onsdag delte sentralbanksjefen sine erfaringer fra finanskrisen under et foredrag han holdt i regi av Centre for Monetary Economics (CME) ved Handelshøyskolen BI.

Siden høsten i fjor har styringsrenten i Norge trinnvis blitt satt ned til 1,25 prosent for å demme opp for svikten i verdensøkonomien og dempe utslagene i norsk økonomi. Når det ventede kraftige utslaget i arbeidsledigheten så langt har uteblitt har dette blant annet satt stor fart i boligprisene igjen.

- Ikke nødvendigvis høyere renter
Gjedrem mener at boligmarkedet ikker langt unna det han i 2007 omtalte som eufori, mens sier imidlertid at høyere renter ikke nødvendigvis vil greie å få bukt med de kraftig stigende boligprisene.

«Rentesettingen i en liten åpen økonomi kan være særlig krevende i perioder med sterk kredittvekst og stor rentedifferanse mot utlandet. En særlig stram pengepolitikk i Norge for å dempe eiendomspriser og kreditt kan føre til stigende kronekurs, svakere arbeidsmarked og for lav inflasjon.» sier han.

Han forklarte at de må ta hensyn til utviklingen i aksjekurser, bolig- og eiendomspriser i anslagene for inflasjonen og produksjonen. Men at en reaksjonsfunksjon ikke må ikke forveksles med målet for pengepolitikken, som er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent.

Vil ha skatteendring
Sentralbanksjefen tar igjen til orde for at bedre skatteregler kan bidra til å gi et mer stabilt boligmarked.

Han viser til at beskatningen av verdien av å eie bolig i Norge gradvis er blitt redusert i gjennom årene. I 2005 ble skatten på fordel av egen bolig, som ble innført i 1882, avskaffet. Samtidig ble inntektsfradraget for gjeldsrenter opprettholdt.

- Dette subsidierer husholdningenes gjeldsopptak, det subsidierer eie av egen bolig fremfor leie, det fører til høyere boligpriser enn ellers, og det gir overinvestering i boligkapital. Husholdningene blåser opp sine balanser og boligkapital for å kunne dra nytte av skattefordelen. En reform av boligbeskatningen og beskatning av bolig på linje med annen kapital kan bidra til å dempe bølgene i boligmarkedet, sier Gjedrem.

Med mindre dette skjer tror Gjedrem at hver generasjon av nordmenn vil få oppleve sin boligboble eller boligkrise.

- Faren er ikke over
Gjedrem mener at finans- og pengepolitikken har virket gjennom krisen, og viser til at det nå er bedring i deler av økonomien.

-Finansnæringen har vært utsatt for en likviditetskrise, men vi har ikke fått en soliditetskrise i vårt banksystem eller en realøkonomisk krise i norsk økonomi. Boligpriser og aksjekurser stiger nå igjen, produksjonen gikk opp i andre kvartal, og arbeidsledigheten har vært markert lavere over sommeren enn vi hadde ventet.

Men han mener likevel at faren ikke er over.

- Mange land sliter med stor og økende statsgjeld, og det er fortsatt underliggende ubalanser i verdenshandelen. Det kan gi nye forstyrrelser som også kan påvirke vår økonomi, sier Gjedrem.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot