Adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge har i lengre tid vært opptatt av å få opphevet boliglånsforskriften (se faktaramme nedenfor).

Men spørsmålet er hvorfor det er så viktig å få opphevet forskriften nå. Boligprisene ligger mer eller mindre i ro, og Eiendom Norge har flere ganger understreket at boligmarkedet er i god balanse. Boligsalget i april måned var på 90 prosent av volumene fra april 2019.

- Forskriften er midlertidig, der det skal skje en evaluering av den etter sommeren. Men vi kan likeså godt starte debatten nå, koronakrisen har fremskyndet om vi skal ha forskriften eller ikke.

- Og boliglånsforskriften er satt ut av spill midlertidig ved at Finansdepartementet har innført en midlertidig fleksibilitetskvote på 20 prosent, svarer Lauridsen. Med andre ord kan bankene fravike kravene i forskriften i hele 20 prosent av lånesøknadene (se faktarammen).

Les også: Siv Jensen - her er de nye boliglånsreglene

Gjeldsveksten faller

Lauridsen tror at etter all sannsynlighet forlenges boliglånsforskriften i løpet av tredje kvartal. Det mener han er unødvendig.

- Den prinsipielle hovedbegrunnelsen for forskriften er gjeldsveksten, men den er ikke lenger til stede. Gjeldsveksten er den laveste siden målingene startet på begynnelsen av 90-tallet. Norges Bank har også understreket at det ikke er gjeldsveksten som er den store risikoen fremover.

De seneste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at husholdningenes gjeld vokste med 4,6 prosent fra april 2019 til april 2020. Veksttakten har gått jevnt og trutt nedover de seneste månedene.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen antydet faktisk i mars en negativ gjeldsvekst i løpet av sommeren.

Flere ulemper

- Når hovedbegrunnelsen for å beholde forskriften er borte, har den flere ulemper. Den innebærer blant annet en eksklusjon av de som ikke har egenkapital og som derfor ikke får ta del i boligmarkedet.

- Og når hovedbegrunnelsen ikke lenger er til stede, må Finansdepartementet finne en annen begrunnelse i stedet og ikke forelske seg i forskriften, formaner Lauridsen.

- Men er det ikke farlig å oppheve forskriften nå med de rekordlave rentene og dermed få en ny sterk kredittvekst som kan slå tilbake senere?
- Situasjonen er at bankene har en frarådningsplikt for de som vil slite med å betene lånet. Det er en risiko for sterkere kredittvekst fremover, men boligmarkedet går ikke på fulle volumer, og vi ser det også for andre kapitalkrevende kjøp, som biler. Bilsalget har gått kraftig ned.

Lauridsen sier at kredittveksten kanskje kommer tilbake om to-tre år, men da får heller myndighetene igjen innføre en forskrift.

Les også: Her får du de laveste boliglånsrentene

Paradoks

- Paradokset nå er at vi har en midlertidig forskrift som det er gjort midlertidig unntak fra. Forskriften er i realiteten opphevet på grunn av fleksikvoten, så vi mener denne situasjonen løser seg av seg selv.

Lauridsen påpeker også at det høye antallet arbeidsledige og permitterte medvirker til en naturlig demping av kredittveksten. Som følge av koronakrisen er det for tiden flere som ikke etterspør bolig,

Men selv om boliglånsforskriften nå ikke betyr ikke noe særlig i praksis, mener Lauridsen det av den grunn er viktig med den prinsipielle debatten.

- Da kan man komme med en begrunnelse når man faktisk må ha forskriften.

Delte synspunkter

- Føler du at dere har støtte fra andre sentrale aktører for innvendingene?
- Ja, vi har kommunisert med andre. Finans Norge ser ingen grunn til å fjerne forskriften akkurat nå, heller ikke NBBL, men Boligprodusentene vil ha den fjernet.

- Hvordan ser du for deg veien videre?
- Vi har ikke vært i dialog med Finansdepartementet om en oppheving, men ser for oss en dialog med departementet. Først vil vi løfte problemstillingen ut i offentligheten, neste sak for oss er å få saken på agendaen, svarer Lauridsen.

Men noe kortsiktig drahjelp fra Finansdepartementet er det ikke å få. Statssekretær Geir Olsen (V) opplyser til Nettavisen at boliglånsforskriften varer ut året.

På høring

- Om den skal forlenges ut over denne perioden, har regjeringen ikke tatt stilling til. Men regjeringen har bedt Finanstilsynet innen 28. september gi en vurdering om reguleringen bør videreføres og i så fall hvor lenge. Finanstilsynets vurdering vil på vanlig måte bli sendt på høring, sier Olsen-

Statssekretæren ser ingen grunn til å endre på disse planene. Han viser til at regjeringen var raskt ute med å øke fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften til 20 prosent i andre kvartal, da det ble klart hvor store konsekvenser koronautbruddet ville ha for norsk økonomi.

- Den økte fleksibiliteten har styrket bankenes mulighet til å kunne hjelpe kundene sine gjennom en krevende periode. Finanstilsynet ga i dag råd om å videreføre økte kvoter også i tredje kvartal, og Norges Bank deler denne vurderingen.

Departementet har sendt forslaget på kort høring, og tar deretter sikte på å ta en beslutning så raskt som mulig etter det, sier Andersen.