De foreslår å redusere maksgrensen for lånetakerens samlede gjeld - fra fem til 4,5 ganger brutto årsinntekt om du søker nytt lån, melder Finanstilsynet mandag.

De foreslår også å redusere fleksibilitetskvoten for boliglån fra ti prosent (åtte prosent i Oslo) til fem prosent. Finanstilsynet ønsker ingen fleksibilitetskvote for andre lån. Med fleksibilitetskvote menes at bankene kan bruke skjønn i vurderingen av hvor mye en person får i lån, da de kan gjøre unntak fra reglene i enkelte tilfeller.

Frykter økonomisk usikkerhet

Finanstilsynet mener folks økonomiske stabilitet settes i fare når husholdningene har så høy grad av gjeld som man ser i norske hjem.

Les også: Denne faktoren avgjør om du får superrente på lånet

Kravene i den gjeldende boliglånsforskriften bør strammes inn for å motvirke oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger, og derfor ønsker Finanstilsynet å endre reglene for lån.

Les også: Eldre får svi i lånemarkedet:- Oppsiktsvekkende og lovstridig, raser Carl I. Hagen

Finanstilsynet foreslår blant annet følgende endringer:

  • Forskriftsreguleringen av bankenes utlånspraksis samles i én forskrift og utvides til å omfatte lån til privatpersoner med pant i annet enn bolig.
  • Maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld ved yting av nye lån reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.
  • Fleksibilitetskvoten for nye lån med pant i bolig settes til 5 prosent for hele landet (i gjeldende forskrift er kvoten 10 prosent, med unntak av lån med pant i bolig i Oslo, der kvoten er 8 prosent).
  • Det gis ikke en fleksibilitetskvote for andre lån enn boliglån.
  • Det fastsettes ikke opphørsdato i ny forskrift. Forskriften evalueres jevnlig, for eksempel hvert andre år og første gang høsten 2022.

Les også: Raser mot nye boliglånsregler: – Vi er svært bekymret

- Uklokt

Finanstilsynets forslag blir ikke godt mottatt av Henning Lauridsen, Eiendom Norge-direktør.

- Å stramme kraftig inn på boliglånsforskriften nå er uklokt på grunn av koronasituasjonen og for tilgangen til boligmarkedet for folk med normale inntekter, sier han i en pressemelding.

Han sier de er skuffet over forslagene, og Eiendom Norge oppfatter det som et forhandlingsutspill. Lauridsen sier at forslagene er er mer eller mindre de samme som Finanstilsynet har foreslått tidligere.

Både reduskjonen av gjeldsgraden og fleksibilitetskvoten møtte sterk og berettiget motstand fra de fleste aktører i 2019, ifølge direktøren.

- Vi synes det er oppsiktsvekkende at Finanstilsynet ikke har tatt til seg kritikken om at en slik innstramming både kan svekke eierlinjen kraftig og faktisk øke boligprisene fordi det vil svekke boliginvesteringene, sier han.