Gå til sidens hovedinnhold

Vil gjøre det vanskeligere å få lån

Bankene kommer til å bli mer restriktive overfor nye lånekunder fremover, med andre ord de vil knipe igjen på utlånene overfor deg og meg.

Norges Bank er ute med den seneste utlånsundersøkelsen (se faktaramme nedenfor). Disse undersøkelsene kommer hvert kvartal, den forrige kom 16. januar i år. Da var hovedkonklusjonene at det var lite endring i etterspørselen etter lån fra både husholdningene og foretakene i fjerde kvartal i fjor.

Kredittpraksisen og utlånsbetingelsene var uendret. Utlånsrentene økte noe for både personkunder og bedriftskunder for andre kvartal på rad, mens utlånsmarginene var om lag uendret for begge kundegrupper.

Les også: Nordea med kjempeavtale- Unio-medlemmer får superbetingelser

Verst for husholdningene

I denne undersøkelsen er tittelen «Bankene mer restriktive overfor nye lånekunder». Norges Bank skriver at forventer noe innstramming i kredittpraksis i andre kvartal for både husholdninger og foretak.

Innstrammingen er størst for husholdninger, altså for personlige lånetakere. Det er særlig de makroøkonomiske utsiktene som bidrar til at bankene vil skjerpe inn utlånspraksisen.

Noen banker rapporterer også i undersøkelsen at det er redusert risikovilje og mulighet for mislighold og tap som gjør at de vil stramme inn overfor nye lånekunder.

Les også: Bankene kutter renten ulikt - dette kan du kreve nå

Lavere etterspørsel

Som følge av virusutbruddet og smittevernstiltakene venter bankene fall i samlet etterspørsel etter boliglån i andre andre kvartal. Faktisk ligger det an til det største rapporterte fallet i etterspørselen etter boliglån siden undersøkelsen startet i 2007.

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen har uttalt til Nettavisen Økonomi at han venter negativ utlånsvekst utover sommeren.

Videre venter bankene at utlånsrentene skal falle ytterligere i andre kvartal, og at finansieringskostnadene skal falle noe.

Det må ses i sammenheng med at Norges Bank har redusert styringsrenten til rekordlave 0,25 prosent, og at markedsrentene nå ligger godt under 1 prosent.

Les også: Konkurrentens grep fikk DNB-kundene til å rase - nå snur storbanken

Stor variasjon

Bankene regner også med en svak nedgang i etterspørsel etter lån fra bedriftene, men her er det ifølge Norges Bank stor variasjon i svarene.

Noen banker tror at bedriftenes tap av inntekter fører til økt lånebehov, mens andre banker spår at lav aktivitet reduserer lånebehovet. Bankene rapporterer videre om økt utnyttelse av kredittlinjer for bedriftene. Det vil si at bedriftene trekker opp på kredittene og lånene mot den lånerammen de er innvilget.

Bankene melder om at låneetterspørselen fra bedrifter og husholdninger falt svakt i første kvartal. Rentekostnadene for utlån til husholdninger falt noe. Flere banker rapporterer at reduksjonen i styringsrenten fikk gjennomslag i løpet av mars.

Les også: Elleville tall for Sbanken etter rentefinte

Garantiordninger

En viktig del av krisepakken er at bedrifter dekkes av statlige garantiordninger. Det gjør det lettere for dem at lån innvilges.

Bruk av avdragsfrihet har økt noe både for husholdninger og foretak, og denne avdragsfriheten ventes å øke ytterligere i andre kvartal. Økningen er større for husholdninger enn for foretak.

Norges Bank poengterer at den seneste utlånsundersøkelsen i hovedsak gjenspeiler situasjonen før utbruddet av koronaviruset.

Utbruddet og smittevernstiltakene preger derimot forventningene om andre kvartal. I denne runden av utlånsundersøkelsen ble det stilt tilleggsspørsmål om hvordan bankene påvirkes av koronasituasjonen.

Kommentarer til denne saken