Sterke krefter vil gjøre om Stavanger havnesilo, «kornsiloen» på Mølleneset i Stavanger sentrum til et kunstgalleri/museum. Siloen har stått tom siden 2014, og Felleskjøpet har siden 2019 vurdert et salg. Tomten ligger ut mot sjøen og vil også være svært attraktiv for eiendomsutviklere.

I et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad skriver Hanne Beate Ueland og Siri Aavitsland, henholdsvis avdelingsdirektør og administrerende direktør, ved Museum Stavanger at de gjerne vil bruke siloen til kunstmuseum.

Men kunstplanene møter også motstand. Matkrisen som følge av Ukraina-konflikten gjør at timingen er gal, kornberedskapen bør økes. En som har engasjert seg sterkt i saken og er imot riveplanene, er stortingsrepresentant og bysbarn Mímir Kristjánsson (Rødt).

– Jeg er redd for at Stavanger kommune begynner å bruke Nord-Europa største silo til noe annet, fordi det ikke finnes noe beredskap for kornmangel. Vi ser nå med krigen i Ukraina at det er ekstremt behov for å bygge opp lagerkapasitet.

– Parallelt finnes det drømmer og visjoner i Stavanger om å gjøre om kornsiloen til lukrative leiligheter eller et magasin for kunst, sier Kristjánsson til Nettavisen.

Les også: Beredskapslagring: Stavanger og bonden kan bli vinnere

Kremtomt

Han sier det i utgangspunktet er greit å bruke «kremtomten» til noe annet. Men han advarer mot gjøre det før det er avklart om vi trenger siloen til å lagre korn. Regjeringen har i statsbudsjettet satt av 20 millioner kroner til beredskapslager.

– I mine øyne bør vi nå ikke forhaste oss enten det er snakke om kunstgalleri eller enda verre, gjøre om siloen til flotte Aker Brygge-leiligheter. Vi trenger kornsiloen midlertidig, men på lang sikt kan den avvikles så lenge vi finner et sted å lagre korn.

Kristjánsson spurte i september landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) om de videre planene for siloen, uten å få noe svar. Departementet vil ikke kommentere noe overfor Nettavisen. Siloeier Felleskjøpet er opptatt av at tomten ikke kan fortsette å stå tom i mange år fremover.

– Vi kan ikke skylde på Felleskjøpet, fordi de har spurt staten mange ganger om planene. Det tar mange år før vi får en skikkelig beredskap, advarer Kristjánsson.

Debatt: Derfor bør vi beredskapslagre korn

Naivt

– Hva er det du reagerer mest på?

– Vi har de senere årene bygd ned både industri og landbruk. Lagerkapasiteten er tatt ned. Over tid har vi hatt en idé om at det alltid er mulighet til å kjøpe korn andre steder i verden.

– Men i dagens urolige situasjon er det galt og rimelig naivt å bruke Nord-Europas største kunstsilo til et kunstgalleri.

– Hvor viktig er en slik kornsilo for matsikkerheten?

– Det er jo ikke korn der nå, så i dag betyr siloen null og niks. Men vi har ikke andre kornsiloer i området, og vi trenger er beredskapslager for korn i mange år. Dette lageret er derfor høyst nødvendig, svarer Rødt-politikeren.

Les også: Guterres advarer: – Kan bli global matmangel

Nytt og moderne

Kristjánsson ser behovet for et nytt og moderne lager. Etter hvert kan han leve med både kunstgalleri eller i verste fall nye leiligheter der lageret ligger i dag.

– Et kunstgalleri på kremtomten er bedre enn at det okkuperes av veldig dyre leiligheter, sier han.

Rødt-representanten innser at det sikkert lurt er lurt å ha et beredskapslager nær jernbanestasjonen i Stavanger og ikke ute ved havna.

– Det er gode grunner til at et kornlager ikke skal ligge akkurat der det ligger i dag. Korn fraktes i dag med jernbane fra Østlandet og ikke med skip fra USA.

En annen mulighet er å ha det nye beredskapslageret lenger ned på Jæren.

Debatt: Jo, det er statens forbannede plikt å sikre billig strøm

Utrygge lokalpolitikere

– Hvilke partier er enige og uenige i dette spørsmålet?

– Alle i Stavanger er enige om at kornsiloen på lengre sikt bør bli til noe annet. Jeg er enig i det selv, men veldig mange er bekymret for kornlagre. Lokalpolitikerne er utrygge på hva de kan gjøre. Staten trenger korn, og da kan vi ikke omregulere tomten nå.

– Hva tror du om den videre prosessen?

– Jeg stilte altså Sandra Borch spørsmål om dette i september, men fikk ikke svar. Kanskje jeg bør spørre henne igjen. Inntil videre kan vi ikke gjøre om siloen før vi har nok lagringsplasser. Denne kornsiloen dekker ikke bare Rogaland, men også Vestland og Sørlandet, svarer Kristjánsson.