OSLO SENTRUM (Nettavisen): Høyre foreslår at fartsgrensen innenfor Ring 2 i Oslo settes ned til 30 kilometer i timen. I dag er maksimal fartsgrense 50.

– Bakgrunnen for forslaget er at vi ønsker å få flere til å gå, sykle eller ta kollektivt i hverdagen. Det gir et bedre bymiljø og bidrar til at vi kan nå klimamålene, sier bystyrepolitiker Anne Haabeth Rygg (H) til Nettavisen, og påpeker:

– Skal andelen myke trafikanter øke, må vi tilrettelegge mer for gående og syklende.

Les også: Her fjernes 230 p-plasser: – Ikke greit

Forslaget blir imidlertid dårlig mottatt hos Folkets parti (FNB), tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

– Det er helt forferdelig, jeg forstår ikke hva Høyre holder på med. Jeg tror det vil skape frustrasjon, og kanskje litt hissigere bilister, sier partiets gruppeleder i Oslo bystyre, Cecilie Lyngby, til Nettavisen om forslaget.

Les også: I 15 år har det stått tomt i militærleiren – har brukt enorme summer: – Pinlig

Vurderer samarbeid

Forslaget går langt i retning av Miljøpartiet de Grønnes (MDG) politikk i hovedstaden. Men byrådet i Oslo, med MDG i spissen, går en del lenger og har allerede foreslått 30 km/t som standard fartsgrense i hele Oslo.

Som kjent pågår det nå en diskusjon i Oslo Høyre om de skal åpne for et samarbeid med nettopp MDG etter neste års valg.

Les også: Frir til hovedmotstanderen i Oslo: - Høyre bør snakke med MDG

«For å gjøre hverdagen bedre for myke trafikanter, ønsker vi at fartsgrensen innenfor Ring 2 settes til 30 km/t. En redusert fartsgrense vil gjøre det mer oversiktlig for syklister å ferdes der det ikke er sykkelvei i dag. I tillegg blir trafikkbildet mindre avskrekkende for de som vurderer å begynne å sykle i byen. Det vil også øke tryggheten for fotgjengere», står det i Oslo Høyres forslag.

– Når biler kjører med lavere fart, er det også enklere å sykle der det ikke er sykkelveier i dag. Det gjør også tryggheten for fotgjengere større, utdyper Haabeth Rygg overfor Nettavisen.

Forslaget er også omtalt av Avisa Oslo mandag.

– Ikke for moro skyld

Lyngby mener derimot at fartsreduksjonen bare vil forsterke konfliktnivået mellom ulike trafikkgrupper.

– Alle må få lov til å bevege seg slik de ønsker, men denne krigen som politikerne skaper mellom bilister og syklister, har aldri vært der før. Det synes jeg er veldig trist, sier hun, og legger oppgitt til:

– Bilene kjører jo ikke for moro skyld. Vi har klart å bevege oss sammen i alle år, og nå er det plutselig et kjempeproblem.

Les også: Full strid om nytt 100-metersbygg: – Fremmedgjørende

– Kan det ikke være noen fordeler med lavere fart i en by?

– Noen steder er det helt klart bra med lavere fartsgrense, som rundt skoler, men at det skal innføres innenfor hele Ring 2, er jeg ikke enig i, svarer Lyngby.

Prøveprosjekt først

I forslaget bes byrådet også om å komme tilbake til bystyret med en sak med oversikt over hvilke områder i ytre by de anbefaler at skal ha en fartsgrense på 30 km/t.

– Det er mange områder der mange barn og unge ferdes i ytre by, som for eksempel skoler, idrettsplasser eller steder som tilbyr fritidsaktiviteter. Skal disse trafikantene prioriteres, bør dette være typiske områder for å prøve ut lavere fartsgrenser, sier Haabeth Rygg.

Les også: Derfor ønsker MDG 30-grense som standard i Oslo

Samtidig ber Høyre om at det iverksettes et prøveprosjekt i bydel Nordstrand, for å få erfaringer med lavere fartsgrenser før det eventuelt innføres i større deler av Oslo. Bydelsutvalget i Nordstrand ønsker selv å innføre en maksfart på 30 km/t i bydelen.

Høyre-forslaget er levert inn av Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, og bystyrepolitikerne Anne Haabeth Rygg og Thea Kristine Schjerven.