Prislappen på 36 milliarder kroner har vekket populister i mange partier til omkamp mot det nye regjeringskvartalet.

I en selsom debatt på NRKs Politisk kvarter synset Oslos byrådsleder Raymond Johansen om sikkerhet, og på Stortinget rasler Senterpartiet med høygaflene og vil ha en distriktskamp mot sentraliseringen.

Det er bare å beundre den stoiske roen kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) klarte å bevare i debatten. To år etter at Arbeiderpartiet reiste mistillit mot regjeringen i Stortinget for manglende objektsikring, vil man altså selv fire på risikoen for å gjøre prosjektet billigere.

Og ett år etter at Stortinget vedtok å samle departementene i ett regjeringskvartal, vil man nå diskutere dette på nytt og ha statsministeren et sted, Utenriksdepartementet et annet, og de øvrige departementene atter andre steder.

Er det noen som for fullt alvor tror at det blir billigere sikkerhetsmessig? Og er det fritt frem for å opptre som politiske værhaner som først er med på å vedta noe, for i neste omgang å snu kappen etter vinden?

Anders Behring Breiviks hjemmelagde bombe viste hvor dårlig sikkerheten var rundt det gamle regjeringskvartalet. Kritikken mot Arbeiderpartiets manglende sikkerhet var så sterk at daværende justisminister Knut Storberget gikk av, og VG krevde at statsminister Jens Stoltenberg skulle gå av.

Som det het i VGs leder: «Bomben i Regjeringskvartalet kunne vært unngått. Drapsmannen på Utøya kunne vært stoppet».

I den offentlige debatten ble gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet holdt frem som et nasjonalt ansvar, der det var spesielt viktig å rehabilitere Høyblokken slik at «terroristen ikke skulle vinne», som det ble formulert.

Nå - ni og et halvt år etter terroraksjonen - er det bare å konstatere at så ikke har skjedd. Fortsatt står kvartalet igjen i ruiner og Y-blokken er nettopp revet. Man planlegger ikke en dag og bygger neste, når Stortinget skal bestemme. Tvert imot planlegger man for milliardbeløp, og risikerer at populistene på Stortinget når som helst skifter mening.

Det nye regjeringskvartalet består av 125.000 kvadratmeter nybygg og rundt 37.000 kvadratmeter som skal rehabiliteres. Byggestart er til neste år, og kvartalet forventes ferdig i 2029 - med litt flaks i tide til 18-årsdagen for terroraksjonen.

I de ni årene som har gått er det gjort en rekke vedtak med Arbeiderpartiets støtte. Allerede i 2012 - under regjeringen Stoltenberg - ble det avgjort at kvartalet fortsatt skulle ligge på Hammersborg, og i 2014 ble det vedtatt et hovedkonsept, der det ble bestemt at alle departmenter unntatt Forsvarsdepartementet skal ligge i området mellom Akersgata og Møllegata (som tidligere).

Reguleringsplan er vedtatt, arkitektkonkurranser er gjennomført, grunnarbeider, riving og tilrettelegging er gjort. Nå gjenstår byggingen, og man venter at man kan starte på innflytting i 2024. Byggingen vil gi tusenvis av arbeidsplasser i en tøff tid etter koronapandemien.

Her kan du lese mer: Tidsplan for det nye regjeringskvartalet

Kostnadsrammen er foreløpig ikke vedtatt, og det er bra at Stortinget er kostnadsbevisst. Tross alt tilsvarer det nye regjeringskvartalet en måneds trygdebudsjett eller ett års utviklingshjelp.

En sterkt medvirkende årsak til prisen er ekstreme sikkerhetstiltak for å beskytte landets øverste myndigheter mot etterretning og terror. De klare anbefalingene fra fagmyndighetene er derfor å samle departementene ett sted, slik at man slipper å lage tilsvarende sikkerhetsordninger overalt i byen.

Men det er fullstendig useriøst å late som om ikke departementene skal ligge i Oslo (Senterpartiet), eller at man nå skal vurdere å spre dem for alle vinder innenfor Oslo (Raymond Johansen).

Etter ni års planlegging fanger bordet når det gjelder konsept og beliggenhet - hvis man da ikke vil bruke fire nye milliarder kroner på en ny planlegging.

Kvartalet kan bli billigere ved å spare på sikkerheten og gi de ansatte mindre kontorplass per person. Hvis det er det man ønsker, så må man være voksne og ansvarlige nok til å si det åpent.

Å opptre som politiske værhaner som skifter mening er useriøst, og det inngir ikke tillit at man en dag vil kaste regjeringen i mistillit over dårlig sikkerhet, for i neste runde gå inn for å fire på sikkerheten.

Utfordringen til Arbeiderpartiet er at det blir for lettvint å klage over prislappen på 36 milliarder kroner hvis man ikke har reelle og konkrete forslag til besparelser - for eksempel ved dårligere sikkerhet eller dårligere arbeidsforhold for de ansatte.

PS! Hva synes du om planene for et nytt regjeringskvartal? Bør departementene ut av Oslo, eller er det lurt å samle dem på ett sted for å gjøre sikkerheten god og rimeligere? Skriv et leserbrev!