Fredag la regjeringens ekspertutvalg fram sin rapport om prisdiskriminering, som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bestilte i oktober i fjor.

Næringsministeren ønsket å få frem konsekvensene av et forbud eller restriksjoner mot diskriminerende innkjøpspriser i dagligvarebransjen.

Ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet, advarer ekspertutvalget næringsministeren mot å forby prisdiskriminering i dagligvarebransjen:

«Vår vurdering er at argumentene for at et forbud mot prisdiskriminering vil lede til høyere priser, er sterkere enn argumentene for at det vil lede til lavere priser», konkluderer ekspertene.

Les også: Provosert av norske butikkunder: - En skam

Les mer: Bensinstasjoner raser mot byråkratiske skilt-regler: - Går utover lommeboka til folk

Vil ha øl inn på bensinstasjonene

Virke Servicehandel, interesseorganisasjonen til kiosk- og bensinnæringen, mener at tiden nå er inne for å se på andre tiltak for økt konkurranse i dagligvaremarkedet.

TEST: Ølpriser - en butikk er billigst på alt

Leder Iman Winkelman mener regjeringen bør oppheve forbudet mot at kiosker og bensinstasjoner kan få søke om å få selge alkohol, slik at bransjen kan konkurrere mot dagligvarekjedene.

– En avgjørende forutsetning for at servicehandelen kan utfordre de etablerte dagligvareaktørene, er konkurranse på like vilkår mellom kiosker, bensinstasjoner og dagligvare. Per i dag har kiosker og bensinstasjoner et statlig forbud mot å søke og få innvilget salgsbevilling for svake alkoholholdige drikkevarer, sier Winkelman.

Han mener dette gir en skjev konkurranse vis-á-vis dagligvarekjedene på nærmere 13 milliarder kroner. Winkelman trekker frem en rapport som Oslo Economics skrev om etableringsbarrierer i dagligvaresektoren, som viste at salgsbevillingsforbudet til servicehandelen var en barriere mot økt konkurranse i dagligvaremarkedet.

Test: Dette fordelsprogrammet for bensinstasjoner er det klart beste

Les også: Disse landene har billigst øl og alkohol i Europa

– Fullstendig utdatert politikk

Virke peker også på at Konkurransetilsynet tidligere har ment at kiosker og bensinstasjoner bør få operere på samme måte som dagligvarebransjen.

–Våre medlemmer stiller seg undrende til at dagligvarebransjen gis full anledning til å omsette svake alkoholholdige drikkevarer uavhengig butikktetthet og etableringstakt. De digitale dagligvareaktørene har også blitt gitt adgang til å utlevere øl sammen med dagligvarene som leveres rett hjem til husholdningene, sier Winkelman og fortsetter:

– Samtidig befinner servicehandelen seg ofte i en situasjon der de representerer et viktig servicepunkt i små lokalsamfunn. I situasjoner der bensinstasjonen for alle praktiske formål er å sammenligne med en dagligvarebutikk, er det fullstendig utdatert politikk å nekte disse mulighet til å tilby forbrukerne et helhetlig dagligvareassortiment.

Les mer: Coop med frontalangrep: - Alle som handler hos Kiwi burde kreve 15 prosent rabatt når de handler Freia sjokolade