*Nettavisen* Økonomi.

Vil ikke kutte forhatt gebyr

Justisdepartementet vil ikke redusere tinglysingsgebyret på over 2000 kroner, tross sterke protester fra Konkurransetilsynet.

17.09.04 13:58

Justisdepartementet ønsker ikke å redusere tinglysingsgebyret fra dagens nivå på 2112 kroner.

Det kommer fram av et svarbrev sendt fra departementet til Konkurransetilsynet fredag.

Tilsynet har tidligere foreslått å senke gebyret til 400 kroner for å øke konkurransen i bankmarkedet.

Men til tross for at både tilsynet, Forbrukerrådet, finansnæringen og opposisjonspolitikerne har engasjert seg i saken, vil ikke regjeringen la seg rikke.

«Vi ser at det ikke inntil videre vil være hensiktsmessig å fremme forslag om reduksjon av tinglysingsgebyret. Når dette er sagt vil vi understreke at vi er opptatt av at det skal være god konkurranse mellom bankene om privatkundene», står det i brevet.

Konkurransetilsynets informasjonsdirektør Signe Horn sier hun tar svaret «til etterretning».

- Vi hadde håpet på et initiativ som kunne bidra til en bedre mulighet for forbrukeren til å skifte bank. Men vi registrerer at departementet gir klare indikasjoner på at man ikke har til hensikt å endre praksis, sier hun til TV 2 Nettavisen.

- Vi registrer også at hovedformålet med gebyret er å skaffe staten inntekter, noe vi har forståelse for. På den annen side er det uheldig at staten skaffer seg inntekter på en måte som fører til mindre konkurranse, og derved økte kostnader for forbrukerne, sier hun videre.

Tinglysningsgebyret har økt i rekordfart over de siste årene. Siden 1999 er gebyret nær doblet, fra 1060 kroner til dagens nivå på 2112 kroner.

I 2001 tjente staten 90 millioner kroner på at norske lånekunder betalte tinglysningsgebyr på pantesikrede lån. I år ventes staten å håve inn over en halv milliard kroner på ordningen, ifølge Konkurransetilsynet. Justisdepartementet understreker at de konkurransemessige virkningene må veies opp mot inntektsfunksjonen gebyret har.

«Etter vårt syn må de konkurransemessige sidene ved gebyret vurderes opp mot gebyrets formål som jo er å skaffe inntekter», skriver departementet.

Også flere banker har engasjert seg i kampen mot det forhatte gebyret. Tidligere i uken skrev TV 2 Nettavisen at både BNbank og SkandiaBanken har bestemt seg for å subsidiere gebyret for kundene, slik at et bankbytte blir gratis.

Justisdepartementet skriver i brevet at de har merket seg initiativene fra småbankene med stor interesse.

«Vi antar at det vil kunne medføre at også andre banker revurderer sin praksis, noe som vil kunne komme bankkundene til gode, heter det i brevet fra departementet», skriver departementet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.