– Akkurat nå må vi prioritere å løse den situasjonen vi står i med svært høye strømpriser, svarer statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet på NTBs spørsmål om regjeringen ønsker å reforhandle avtalene om kraftutveksling.

– Når vi er gjennom den mest akutte situasjonen, må vi vurdere hvordan vi best kan gå fram overfor våre naboland og EU-kommisjonen for å håndtere konsekvensene av energiomstillingen i Europa og situasjonen i energimarkedene nå, sier Vik.

Gunnar Stavrum: Høye strømpriser er en politisk bestemt ekstraskatt som plyndrer vanlige folk

Det er Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, som i Dagens Næringsliv i romjula tar til orde for en reforhandling av avtalene fordi de har ført til en ubalanse i det europeiske kraftmarkedet. Norge er blitt offer for andre lands energipolitikk, mener hun.

Les mer: Marit Arnstad mener vi bør reforhandle avtalene om kraftutveksling

– Presset blir større

Flere europeiske land har redusert regulerbar kraft i energimiksen, noe som fører til økt etterspørsel etter norsk vannkraft i Europa.

– Alt dette fører til at kraftutveksling ikke lenger blir utveksling for Norge, men ren eksport. At presset på vannkraft blir enda større. Vannmagasinene våre er viktige, men heller ikke Europa er tjent med at de blir tappet til et minimum. Så vi er i en vanskelig situasjon, og jeg mener at det er en grunn til at Norge bør reforhandle avtalene om kraftutveksling, sier Arnstad.

Hun sier hun velger forsyningssikkerhet og rimelige priser for norsk næringsliv og industri, framfor «maksimal fortjeneste» for kraftbransjen.

– Flere faktorer er viktige

Handel med kraft reguleres av både avtalene om de enkelte kablene og EØS-avtalen. Men det er «flere faktorer som er viktige å ha med seg», påpeker Vik. Både forsyningssikkerhet, tilgang på rimelig fornybar energi og kostnader for husholdningene spiller inn.

– Det er viktig å huske på at i et normalår, så bidrar vindkraft fra nabolandene våre til å redusere kraftprisene i Norge og til forsyningssikkerhet. Regjeringen ønsker å sikre både tilgang på kraft og gode handelsforbindelser, sier han.

– Når vi er gjennom den akutte situasjonen vi står i nå, vil vi vurdere hvordan vi best kan gå fram overfor nabolandene våre og EU-kommisjonen om hvordan vi sammen håndterer konsekvensene av energisituasjonen og energiomstillingen i Europa, gjentar Vik.

(©NTB)