*Nettavisen* Økonomi.

Vil revolusjonere sykelønnsordningen med byttetriks

Foto: Morten Brakestad (Morten Brakestad/lysbordet.no 2012)

Men det vil koste deg og meg nærmere seks milliarder kroner.

18.12.12 15:32

I dagens sykelønnsordning betaler arbeidsgiver full lønn for sykmeldte arbeidstakere de første 16 dagene. Etter dette overtar staten ved NAV - som betaler full lønn i opptil 50 uker.

En fersk rapport utarbeidet av Ny Analyse for Bedriftsforbundet viser at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt endre perioden bedriftene betaler sykepenger. Forslaget går ut på at staten betaler de første 16 dagene og bedriftene de neste 16 dagene. I dag betaler bedriftene de første 16 sykedagene.

- Rapporten viser at ved å snu om på rollene når arbeidsgiver og staten betaler for sykefraværet, kan vi få til en selvfinansierende sykelønnsordning for staten på sikt, sier administrerende direktør Lars Erik sletner i Bedriftsforbundet til Nettavisen NA24.

FØLG NETTAVISEN NA24 PÅ FACEBOOK

Vil koste staten dyrt - i starten
Direkte kostnader i folketrygden ved en slik omlegging anslås til mellom 5,5 og seks milliarder kroner.

- Dette tilsvarer arbeidsgivers innsparinger knyttet til lønnskostnader i forhold til dagens ordning, opplyser Sletner.

Kostnadene for staten vil ifølge rapporten spares inn i løpet av få år.

Ifølge Ny Analyses rapport vil en omlegging kunne redusere sykefraværet med totalt 10 prosent over fire år og spare 12.000 årsverk med dagens fraværsnivå.

- Verdiskapingen kan ventes å øke med mellom 12 og 14.000 årsverk årlig, noe som tilsvarer en økning i BNP-fastlands Norge på rundt ni milliarder kroner. Vårt forslag vil derfor være samfunnsøkonomisk lønnsom. Staten vil tjene cirka 1,5 milliarder kroner årlig dersom forutsetningen i rapporten slår til, sier Sletner.

Sterkere insentiv til å få folk tilbake i jobb
Han mener en omlegging vil gjøre at staten og arbeidsgiverne vil få en sterkere felles interesse i å få folk tilbake i jobb.

- Korttidsfraværet er det nemlig fint lite små arbeidsgivere kan gjøre noe med, sier Sletner og ramser opp typiske kortidsfravær som forkjølelse, influensa og bruddskader. - Så kan bedriftene bidra til lavere fravær på mellomlang sikt de neste 16 dagene, hvor det er mer relevant med aktive oppfølgingstiltak fra arbeidsgiver på arbeidsplassen for å redusere langtidsfraværet som for eksempel skyldes muskel- og skjelettplager, sier Sletner.

Han legger til at småbedrifter sliter mer med sykefravær enn større bedrifter.

- Småbedrifter rammes sterkere økonomisk av høyt sykefravær. Derfor er det en stor oppside for våre medlemmer å få ned sykefraværet. Og som nevnt er det det mellomlange og lange sykefraværet vi kan påvirke, sier Sletner.

I dagens ordning dekker arbeidsgivere årlig totale lønnskostnader tilsvarende 30.000 årsverk. Med bedriftsforbundets forslag vil bedriftene kun dekke halvparten så mye - 15.000 årsverk årlig.

- Rapporten antyder at en omlegging kan ha positive effekter på samfunnsøkonomisk overskudd og statsfinanser dersom endringen medfører økt fokus hos arbeidsgivere på å forebygge og følge opp ansatte for å redusere lengden på sykefraværet, sier Sletner.

Nye tiltak må til
I forrige uke kom Høyres Michael Tetzschner med et utspill om å kutte i sykelønnen med ti prosent de første sykedagene.

- Vi har forsøkt nesten alt. Unntatt det som faktisk virker, uttalte Tetzchner til Dagens Næringsliv (DN).

- Det er positivt at Tetzschner tør å løfte en viktig og nødvendig debatt. Det trengs nye tiltak for å få ned sykefraværet, avslutter Sletner som håper politikerne vil se nærmere på Bedriftsforbundets forslag.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.