OSLO SENTRUM (Nettavisen): I forrige uke slapp Bymiljøetaten i Oslo kommune bomben: De foreslår å forby bensin- og dieselbiler i Oslo sentrum fra 2027. Forslaget skaper nå stor debatt i det politiske miljøet.

Men hva mener egentlig folk i hovedstaden om en nullutslippssone innenfor Ring 2? InFact har på vegne av Nettavisen spurt Oslo-folk tre spørsmål om den mye omtalte bilpolitikken. MDG har folket med seg i ett av tre spørsmål.

Et flertall, om lag halvparten av de spurte, er negative til å forby fossildrevne biler. Menn er noe mer negative enn kvinner, og jo eldre, jo mer negativ er man til tiltaket.

Etaten foreslår at varebiler og lastebiler forbys først, og deretter to år senere, tidligst fra 2027, at også fossildrevne privatbiler forbys. Meningene er delte ute blant folk.

– Klart det er provoserende, sier Kåre Monsen til Nettavisen etter å ha parkert bilen i et av Oslos største parkeringshus.

I målingen, som ble tatt opp 27. januar, er 1000 personer i Oslo spurt. Feilmarginene er på +/- 3,0 prosent.

– Det er ikke greit

Nettavisen har møtt flere bilister i Sentrum P-hus i Oslo sentrum, som har klare meninger om forslaget.

– Jeg synes ikke det er greit. Da må du først komme med noen løsninger først på problemene det vil skape, sier Monsen, som bor i Gjerdrum og besøker Oslo med jevne mellomrom.

Selv om han og kona kjører elbil, er han kritisk til et bensin- og dieselbilforbud.

– Jeg synes det er litt for tidlig å komme med et forbud. Det er fint med sykkelstier, men MDG bare kjører på uten å ta hensyn til de andre problemene som dukker opp, sier han om det.

De siste årene har byrådet også fjernet over 6000 parkeringsplasser. Litt over halvparten av de spurte i målingen, er negative til dette. Mens litt under hver tredje Oslo-borger er positiv.

– Det er helt sykt at de kan ta bort så masse plasser. Hvis vi skal handle noe, i hvert fall i den alderen vi er i nå i 60-årene, så synes jeg det er veldig vanskelig å få med seg det på en buss. Så mye enklere det er å sette seg i en bil, sier Monsen, og legger oppgitt til:

– Hvis det blir sånn i Oslo til slutt, så vil ikke butikker klare seg i sentrum i det hele tatt.

– Det er ulemper

Om lag halvparten av de yngste fra 18–29 år er positive til forslaget om en nullutslippssone, mens kun hver femte blant de som er over 65 år mener det samme, ifølge målingen.

Tallene viser også at folk som bor i Oslo sentrum er mest positive til forslaget, og de som bor på Oslos vestkant er mest negative.

– Jeg synes det er et bra forslag, fordi jeg synes at bykjernen skal være med så god luft som mulig, at luftkvaliteten blir bedre for de som bor der. Så er det naturlig nok ulemper med forslaget, sier pensjonisten Marianne Greng til Nettavisen.

Selv bor hun i Oslo og kjører en hybridbil, som går på både bensin og elektrisitet.

– Har fjerningen av parkeringsplasser skapt noen problemer for deg?

– Nei, fordi jeg har stått i parkeringshuset her når jeg jobbet, men nå er jeg pensjonist. Men for håndverkere som må jobbe så kan det jo være et problem, og for folk som bor i de områdene hvor de har fått færre parkeringsplasser, sier hun.

Hvordan er din opplevelse av bilpolitikken i Oslo? Ta kontakt med Nettavisens journalist.

– Riktig vei å gå

Når folk blir spurt om hva de synes om tiltakene byrådet har innført for å begrense biltrafikk, er imidlertid tonen en litt annen. 46,2 prosent er positive, mens 37,7 prosent er negative.

– Jeg tenker det er en riktig vei å gå. Det er vanskelig å være helt for eller helt mot. Jeg tenker at begrensninger er veien å gå, sier Frank Rognstad til Nettavisen, etter å ha parkert dieselbilen sin i parkeringshuset.

Rognstad er fra Åsnes i Hedmark, men har leilighet og jobber i Oslo.

– Målsettingen er fin, for har vi ikke det ambisjonsnivået så er det vanskelig å nå det også. Om null er riktig blir mer polemikk, sier han.

Vanligvis kjører han elbil, og tar kollektivt når han er i Oslo sentrum. Han forstår at dette engasjerer mange.

– Frontene blir veldig steile, fordi det er null og en som er diskusjonen, sier Rognstad.

Nettavisen møter på flere som er kritiske til å forby bensin- og dieselbiler fra 2027, men som ikke ønsker å navngis i avisen.

– Det er jo greit for miljøet sin del, men det er utfordringer ved det, sier en av dem vi snakker med.

– Tredd nedover hodet

Ser man på partibakgrunn til de som har svart på målingen, så er det de som stemmer på MDG som er mest positive til forslaget om å forby bensin- og dieselbiler. Kun 6,8 prosent av deres velgere er negative.

Mens klart størst motstand er det blant Frp- og Høyre-velgerne, der henholdsvis 85 og 70 prosent er negative.

– Det er mange i Oslo som er lei av å få byrådets ensporede sykkelfiksering tredd nedover hodet. Med bare måneder igjen til valget burde prosjektet «bilfritt byliv» og nye inngripende tiltak settes på pause, sier Oslo Frps førstekandidat, Lars Petter Solås, til Nettavisen.

Solås sier han ikke er overrasket over resultatene.

– La Oslo-folk avgjøre om dette kontroversielle prosjektet skal fortsette og legg hasteinnføringen av stengte gater på is. Oslo-folk og byens næringsliv trenger bilen, da skal vi politikere selvsagt legge til rette for det, sier han.

– Utfasing av eksosrør

Men selv om motstanden er stor, så synes Miljøpartiet de Grønne (MDG) det er bra at mange også støtter en nullutslippssone.

– Det er fint å se at mange allerede liker ideen, og jeg er ganske sikker på at flere vil være for nå det blir klart hva det vil innebære. En gradvis utfasing av alle eksosrør i byen vil være et stort framskritt, og her er vi allerede på god vei, sier MDGs gruppeleder i Oslo bystyre, Eivind Trædal, til Nettavisen.

Trædal tror forslaget vil modnes hos folk etter hvert.

– Det er veldig gledelig å se at så mange Oslo-folk støtter tiltak som begrenser biltrafikk. Biltrafikk er den største kilden til forurensing i byen, det skaper kø, kork og kaos, og det bidrar til mindre trygge gater for myke trafikanter, særlig barn og unge, sier han.

Byrådet skal nå gjennomgå anbefalingene fra Bymiljøetaten, før de skal legge fram et forslag for bystyret. Men så langt har regjeringen, som må si ja til en nullutslippssone for at det skal bli en realitet, sagt nei til forslaget.

– Urimelig kamp mot bilen

Høyre, som vil overta byrådskontorene i Oslo etter høstens valg, mener imidlertid at bilpolitikken kan oppleves urimelig.

– Mange opplever nok mange byrådet som urimelige i en del saker. Hvis de har solgt sin fossilbil og kjøpt elbil, tenker nok mange at det må være mulig å bruke denne til en del gjøremål i Oslo, sier nestleder i miljø- og samferdselsutvalget i Oslo, Anne Haabeth Rygg (H), til Nettavisen.

– Når byrådet da fjerner parkeringsplasser, og ikke bygger ladeplasser, virker det som en urimelig kamp mot bilen, heller enn en iver etter å nå klimamålene, legger hun til.

Trædal på sin side forsvarer byrådets massive fjerning av parkeringsplasser.

– Når parkeringsplasser fjernes, så er det jo som regel for å få plass til noe annet, enten det er uteservering, sitteplasser, sykkelfelt eller bredere fortau. Det er veldig vanskelig å tilrettelegge bedre for myke trafikanter uten å fjerne parkeringsplasser, rett og slett fordi parkeringsplassene tar opp veldig mye areal i byen, sier MDG-politikeren, og legger til:

– Hvis Nettavisen hadde spurt oslofolk om de støtter at vi setter av mer plass til gående og syklende, eller om de synes det kan være en god idé å bytte ut parkeringsplasser i sentrum med for eksempel en lekeplass, tror jeg nok svarene ville sett annerledes ut.

De mest positive

De som er mest positive til begrensninger i biltrafikken, er folk som bor i Oslo sentrum. Minst positive er de som bor nordøst og vest i Oslo. Ser man på partibakgrunn, så er MDG-velgerne klart mest positive (95 prosent).

Ap-velgerne (68 prosent), SV-velgerne (69,5 prosent) og Venstre-velgerne (68,9 prosent) er også positive. Minst positive til bilbegrensende tiltak er Frp-velgerne (8,5 prosent) og de som stemmer på Folkets parti (9,5 prosent).