For andre dag på rad har Fosen-aksjonistene blokkert inngangen til både Olje- og energidepartementet (OED) og Finansdepartementet (FIN) i Oslo sentrum. Flere har måtte bæres bort med tvang av politiet.

Det liker Frps næringspolitiske talsperson, Sivert Bjørnstad, dårlig. Han mener man nå må vurdere å frata aksjonistene statsstøtten.

«Det er ingen menneskerett for organisasjoner å motta statsstøtte, særlig ikke hvis man aktivt forhindrer demokratiet i å fungere. Statsstøtten som organisasjonen(e) utenfor OED og FIN mottar kan kanskje gå til andre hvis de ikke følger pålegg og flytter seg fra stedet frivillig?» skriver han på Twitter.

Den samepolitiske ungdomsorganisasjonen NSR-N og Natur og Ungdom protester mot at det er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige, og krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

– Lever av staten

Bjørnstad mener det er uhørt at aksjonistene ikke fjerner seg etter politiets påbud.

– Det er åpenbart et paradoks at organisasjoner som lever av staten og skattebetalerne gjør det de kan for å hindre staten i å fungere, utdyper han til Nettavisen.

Natur og Undom har de siste årene fått om lag 10 millioner kroner i statsstøtte.

Frp-politikeren avviser imidlertid at utspillet handler om å hindre organisasjonene å demonstrere.

– Det er helt ok å demonstrere, og dette handler ikke om å kneble Natur og Ungdom eller andre, men det må gå an å demonstrere uten å hindre hundrevis av departementsansatte tilgang til arbeidsplassen sin, sier Bjørnstad, og ber regjeringen om å rydde opp:

– Nå må regjeringen snarest finne en løsning på saken, som svarer opp dommen i Høyesterett. Dette kan ikke pågå for evig. Frem til regjeringen gjør dette håper jeg demonstrantene kan markere sitt syn på en måte som gjør at statsapparatet kan fungere som normalt, sier han.

Men hva Bjørnstad vil regjeringen skal gjøre konkret, er mindre klart. Tar man ned vindturbinene, vil det koste en vanlig husholdning i regionen 1000 kroner årlig i økt strømregning.

– Vil du at de to ugyldige anleggene rives, slik at strømprisen til dine velgere i Trøndelag øker med 1000 kroner i året?

– Har ingen flere kommentarer, skriver Bjørnstad i en SMS.

Rødt: – Verdt hver krone

Stortingsrepresentant Geir Jørgensen (R), som sitter i næringskomiteen på Stortinget sammen med Bjørnstad, reagerer på uttalelsene.

– Sivert Bjørnstad bør finne tilbake til Frp sine røtter, som et parti for lov og orden, og som forsvarere av enkeltindividet og næringslivet mot statlige overgrep, sier Jørgensen til Nettavisen.

Han mener i motsetning til Frp-politikeren, at aksjonistene er verdt hver krone organisasjonene får i statsstøtte.

– Det er interessant at Frp nå skal komme stat og regjering til unnsetning, når det er staten som ikke respekterer høyesteretts dom. De organisasjonene som nå demonstrerer i regjeringskvartalet er rettsstatens fremste forsvarere akkurat nå, og er verdt hver krone i statsstøtte, sier Rødt-politikeren, og påpeker:

– Om Frp og Bjørnstad er interessert i at rettsstaten skal bestå, burde de heller foreslå å øke støtten til disse framfor å komme Ap-regjeringa og staten til unnsetning.

Blant demonstrantene er også den svenske aksjonisten Greta Thunberg, som dukket opp foran Olje- og energidepartementet mandag og som er tilbake blant aksjonistene tirsdag.

Ikke første gang

Sentralstyremedlem i Natur og ungdom Sigrid Margrethe Hoddevik Losnegård påpeker i en e-post til Nettavisen at det ikke er første gang Frp har villet ta fra organisasjonen statsstøtten.

– Forrige gang var da vi protesterte mot sjødeponi i Repparfjorden i Finnmark. Det er ikke nytt at FrP ikke ønsker at vi demonstrerer sivilt ulydig og vil bruke dette som argument for å trekke vår statsstøtte. Vi bruker sivil ulydighet som en sikkerhetsventil i demokratiet.

Regjeringens oppfølging av domen, går for treigt, mener hun.

– Vi har ingen valg etter høyesterettsdommen kom for over 500 dager siden, uten at regjeringen har kommet frem til den riktige løsningen; turbinene må rives og landet tilbakeføres til reindrifta.