Gå til sidens hovedinnhold

Vil ta pyramidebakmenn

Arbeiderpartiets justispolitiske talsmann Knut Storberget er lei over at politiet forfølger løsgjengere, men lar hvitvasking og pyramidesaker gå.

- Det må drives en kriminalitetsbekjempelse hvor fokuset føres over fra løsgjengerne til hvitsnippforbryterne, sier Storberget. Han tar i dag saken opp i Stortinget.

Storberget mener det må satses mer på å avdekke konkurskriminalitet, kriminalitet knyttet til pyramidevirksomhet og hvitvasking, og nå vil han be justisminister Odd Einar Dørum ta grep.

- Vi er nødt til å få en kursomlegging, sier Storberget til TV 2 Nettavisen.

Færre saker
Storberget peker på at antallet behandlede anmeldelser i økonomisaker er gått ned. Politiets ferske tall fra straffesaksregisteret viser at kun 6644 anmeldelser ble behandlet i saker om økonomisk kriminalitet i 2004. Dette er en nedgang fra et gjennomsnittlig antall anmeldelser på 8107 i perioden 2000 til 2002.

- Det er grunn til å tro at slik kriminalitet øker selv om tallene går ned. Med T5PC saken friskt i minnet er det grunn til å tro at tallet burde vært mye høyere. Det anslås at 140 milliarder årlig unndras beskatning.

-Skader mest
- Dette er den kriminaliteten som skader mest. Dette er knyttet til narko, våpen og terror, sier Storberget.

Økokrim har mottatt henimot 5000 hvitvaskningsmeldinger i 2004, og det er kun åpnet straffesak i under 100 saker.

- Her er det så store mørketall at det i realiteten er fritt fram for hvitvasking og økonomisk kriminalitet, sier Storberget.

Han mener det må tilføres større ressurser til både Økokrim og de enkelte politidistriktene.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag

Kommentarer til denne saken