Gå til sidens hovedinnhold

Vil trolig behandle Kristoffersens varetekt i dag

Begjæringen om løslatelse av Trond Kristoffersen vil kanskje bli behandlet allerede onsdag.

Spørsmålet er om det finnes en ledig dommer og et ledig lokale i Oslo tingrett.

Det er oppstått en kinkig situasjon for forsvarer, Anders Brosveet, som tirsdag morgen leverte en omfattende begjæring om løslatelse av Kristoffersen. Dommer Torstein Hellesnes som administrerer straffesaken mot Kristoffersen, vil imidlertid ikke at samme rett skal behandle både straffesaken og en begjæring om løslatelse.

Hvis Brosveet påkjærer kjennelsen vil det ta tid før den kan realitetsbehandles i en høyere rett, men det er heller ikke gitt at saken kan behandles av en annen dommer så å si "på sparket".

Det er likevel en god mulighet for at begjæringen om løslatelse blir behandlet allerede onsdag. I så fall vil ikke straffesaken pågå parallelt den dagen man regner med vil gå med til å avgjøre om Kristoffersen skal sitte i varetekt lenger.

I begjæringen hevder Brosveet at alle fengslingsgrunner nå har bortfalt for Kristoffersens vedkommende. Skjellig grunn til mistanke er ikke lenger en aktuell grunn når hovedforhandlinger pågår. Fare for unndragelse gjelder heller ikke lenger fordi det er slått fast at saken kan gjennomføres og dom avsies uavhengig av om Kristoffersen er til stede i retten.

Brosveet hevder at bevisforspillelse ikke lenger er en aktuell problemstilling når saken er ferdig etterforsket og alle bevis sikret.

Ifølge begjæringen er argumentet om bevisforspillelse under hovedforhandling tidligere bare benyttet i saker om MC-kriminalitet og i saker der gjengmiljøer har fremsatt trusler mot vitner.

Uavhengig av hovedforhandlingene vil uansett spørsmålet om fortsatt varetektsfengsling av Kristoffersen etter hvert få større oppmerksomhet. Brosveet hevder at det er i strid med EMKs artikkel 6 om "fair trial" når saksforberedelsene må skje i fengselet.

Videre er Kristoffersens helsetilstand stadig blitt dårligere, og derfor vil det gavne sakens opplysning etter straffeprosessloven at han settes i bedre stand til å forsvare seg, hevder Brosveet i sin begjæring.

Det er trolig symbolverdien for Økokrim som nå gjør at statsadvokat Morten Eriksen fortsatt ønsker at to politifolk skal følge Kristoffersen hvor han går og står.

Samtidig er det tilsvarende viktig for forsvaret dersom Kristoffersen settes på frifot, selv om det i praksis ikke betyr noe som helst for avviklingen av hovedforhandlingene.

(NTB)

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar