Norske butikker gjennomgår en endring, og bransjeglidning er en av de sterkeste trendene handelsorganisasjonen Virke nå ser i norsk handel. Dette bidrar til et mer komplekst konkurransebilde.

Flere kjeder har nå begynt å selge produktkategorier fra flere ulike bransjer, og dette gjør at skillet mellom bransjene viskes ut.

- Den tradisjonelle bransjeinndelingen i handel svekkes. Varekategoriene som hentes inn er ofte varer som har hatt høyere marginer i andre bransjer, og veksten i bredt vareutvalg er dermed med på å presse marginene hos de som mister omsetningen, skriver Virke i rapporten.

Vinnerne i norsk varehandel

Europris, Biltema, Rusta og flere lignende butikkjeder er eksempler på aktører som har et bredt vareutvalg. De er nå i sterk vekst ved å hente inn varer fra andre bransjer, for eksempel sport, leker, dagligvare, elektronikk, kjøkkenutstyr og byggevare.

Apotek er en annen bransje som har lykkes med bransjeglidning. Den sterkeste veksten her skyldes at de selger varer som kosmetikk og ikke-legemidler, og henter omsetning fra faghandelen innen kosmetikk og dagligvare.

Les også: Frykter at 40 kjøpesentre står i fare for nedleggelse

Bredt vareutvalg har vist seg å være en vekstvinner, ifølge Virke. Butikker med bredt vareutvalg har gjerne en rekke varekategorier som ikke er blant de mest omsatte på nett, og er derfor mindre utsatt for den økende netthandelen.

Apotekene har derimot ikke hatt så stor grad av netthandel tidligere, men her har koronapandemien snudd nordmenns handlevaner også innen denne varekategorien.

Les også: Krise for TGR: Kan bli tvunget til å legge ned

Netthandel truer butikkene

Bransjer med svak vekst er blant dem som er mest utsatt for økende grad av netthandel, for eksempel skobutikker, helsekost og de som selger kjøkkenutstyr. Musikk, spill og dvd-er selges det heller ikke så mye av i butikk lenger, men her er det digitaliseringen og ikke netthandel som har tatt en større del av kaka.

Les også: Betydelig nedgang i varehandelen

Selv om netthandel øker, er det også blant nettbutikkene at konkursene øker. Den prosentvise veksten i antall konkurser innen netthandel har vært klart høyere enn for fysiske butikker de siste årene.

- Den høye etableringsraten blant netthandelsforetakene har trolig bidratt til denne utviklingen, siden nyetablerte virksomheter oftere går over ende. Samtidig har antallet konkurser i fysiske butikker vært ganske stabile de siste årene, skriver Virke.

Les også: Hennes & Mauritz stenger 250 butikker

I første halvdel av 2020 har det imidlertid vært en viss økning i antall konkurser blant fysiske butikker, sammenlignet med første halvår i fjor. Antall konkurser blant nettbutikkene er mer enn halvert i samme periode. Sannsynligvis skyldes dette økningen i netthandel grunnet koronakrisen, mener Virke.

Knalltøft og veldig bra

Adm. direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke sier til Nettavisen at samlet sett for handels- og tjenestenæringen er det noen som har gjort det veldig bra, fordi vi har vært hjemme og ikke handlet i Sverige.

- Så er det andre som har det ganske tøft, på opplevelsessiden. De som lever av å samle mennesker, har det knalltøft, og vi tror de kommer til å ha det tøft godt inn i 2021.

Virke ser at hele tre av fire sliter innenfor noen bransjer, og de har slitt siden nedstengingen av Norge 12. mars.

- Det vi har gjort på nasjonalt nivå har vært bra, men vi er nødt til å ha tiltak som varer godt inn i 2021 for å klare å dra disse bransjene over.

Har begynt

- Er koronakrisen en smertefull, men nyttig påminnelse om at mange tvinges til omstilling?

- Vi har tall som viser det. De som forventer omstillingsnedgang, har allerede begynt å omstille seg. Vi tror omstillingen kommer til å gå raskere som en effekt av krisen. Samtidig er for noen bransjer ikke grunnlaget til stede.

- Når du ikke kan samle mer enn 200 i en konsertsal eller fly turister inn og ut, er det begrenset hvor mye vi kan gjøre innenlands, svarer Virke-sjefen.

Han tror vi må gjøre tre ting: Bedriftene som står midt oppe i det må omstille seg. Vi må skape flere arbeidsplasser, og det siste er rammevilkår. Kristensen sier de må ha rammevilkår som er konkurransedyktige.

- Og hva venter dere da fra statsbudsjettet for 2021?

- Vi er opptatt av lav moms for reiselivet ut måneden, vi må se på særavgiftene, og så må vi ha tilstrekkelige omstillingsmidler.

Kristensen sier de må ha et offensivt budsjett som stimulerer etterspørselen som samtidig bidrar til den videre omstillingen.