Dette lånet var på 3 millioner kroner og hadde en rente vanlige boliglånskunder bare kan drømme om, noe vi skal komme tilbake til.

Næringsministeren eier 70 prosent av møbelprodusenten Vestre AS, moren Elisabeth Preus Vestre de resterende 30 prosentene. I tillegg har ministeren vært daglig leder i konsernet.

Les også: Regjeringen vil øke bostøtten for å hjelpe med dyre strømregninger

De offisielle regnskapstallene for Vestre-konsernet for 2020 er ennå ikke klare i Brønnøysund. Men Nettavisen har fått oversendt resultatregnskapet og balansen, oversikt over eiendeler og gjeld, for konsernet for fjoråret.

Tallene viser at møbelkonsernet i omsatte for 214,6 millioner kroner, en økning fra 202,5 millioner i 2019.

En økning i driftskostnadene ga bare en marginal resultatforbedring til 36,6 millioner kroner, mens resultatet før skatt falt med 1 million til 34,2 millioner.

Les også: En regjering i utakt med tiden vi lever i

Merverdier?

Vestre-konsernet hadde ved utgangen av fjoråret bokførte verdier for 222 millioner kroner. 57 millioner av dette er knyttet til bygninger og tomt, og her kan det være merverdier. Konsernet hadde også ved fjorårets slutt 55 millioner i banken, som tyder på god likviditet.

Egenkapitalen - eiernes antatte midler - var per 31. desember 2020 på drøyt 142 millioner. Jan Christian Vestres del av dette utgjør ca. 100 millioner kroner. De reelle verdiene kan være høyere, akkurat som de er for statsminister Jonas Gahr Støre.

De to har trolig en reell formue som er omtrent like stor. Bladet Kapital anslo i sommer Støres reelle formue til 140 millioner kroner. Støre hadde ved utgangen av 2020 en bokført egenkapital i sitt investeringsselskap Femstø AS på 74 millioner. I tillegg kommer privat formue fra blant annet hus og fritidsbolig.

Les mer: Støre dro inn seks millioner - betalte to prosent i skatt

Boligkjøp

Til tross for formuen tok Vestre altså opp et lån i selskapet han er hovedeier i på 3 millioner kroner.

Det er ifølge notene i regnskapet for 2019 stilt betryggende sikkerhet for lånet etter bestemmelsene i aksjeloven. Lånet ble gitt til en svært gunstig rente, den såkalte normrenten, som for tiden er på 1,3 prosent.

– Lånet du sikter til, var et aksjonærlån på om lag 3 millioner kroner. Pengene gikk til å finansiere leiligheten på Sandaker der jeg er folkeregistrert. Lånet ble innfridd dagen før jeg tiltrådte som næringsminister. Jeg finansierte tilbakebetalingen av lånet gjennom et utbytte som ble vedtatt på generalforsamling. Jeg skylder ikke Vestre AS penger, skriver Vestre i en e-post til Nettavisen.

På spørsmål om hvorfor det var så viktig å få avsluttet lånet dagen før han tiltrådte, svarer den nye statsråden:

– Da jeg ble spurt om å bli næringsminister, var det viktig for meg å ha et ryddig forhold til familiebedriften. Derfor avsluttet jeg mine økonomiske forpliktelser i selskapet, inkludert det nevnte lånet.

Les også: Vedum: Ingen mirakelkur mot høye strømpriser

I tillegg til Vestres innfridde lån på 3 millioner kroner er det gitt et lån på 700.000 kroner til nærstående av Vestre. Dette kan eksempelvis være lån til familiemedlemmer. Nettavisen har bedt departementet om svar på hvem dette gjelder, men departementet henviser til Vestre AS.

Inhabil?

Og så er det habiliteten. Nettavisen har spurt professor emeritus Jan Fridtjof Bernt ved Universitet i Bergen om Vestre bør erklære seg inhabil i en del saker, med sitt eierskap. Bernt svarer i en e-post at det medfører at statsråden er inhabil i saker som direkte gjelder selskapet.

Han må ifølge Bernt naturlig nok fratre som daglig leder. Det er ifølge eksperten på offentlig rett praktisk nødvendig, men ikke et rettslig krav. Men på spørsmålet om Vestre automatisk vil være inhabil i alle spørsmål som gjelder møbelbransjen, svarer Bernt:

- Nei. Lovens vurderingstema (Forvaltningsloven § 6 andre avsnitt) er om det foreligger «særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet».

Les også: Slutter frivillig: Får trolig 300.000 kroner i etterlønn

Avgjørende betydning

Saker som gjelder møbelbransjen generelt vil ikke i seg selv anses som «særegne forhold» for ministeren. Det gjelder bare hvis det er tale om tiltak som enten i praksis først og fremst gjelder hans bedrift, eller som er av helt avgjørende betydning for virksomheten ved denne.

Ola Borten Moe er blitt minister for forskning og høyere utdanning i Støres regjering. Han har eierinteresser i oljenæringen gjennom selskapet Okea. Bernt skriver at svaret er det samme her.

Moe er som hovedregel ikke inhabil i generelle saker, bare i avgjørelser som spesielt gjelder selskap der han har en ledende posisjon eller betydelig eierinteresse.

Feil

Formuesskatten var et hett tema på ettersommeren. Vestre var i begynnelsen av valgkampen kritisk til laksemilliardær Gustav Witzøes oppgjør med formuesskatten. Næringsministeren var likevel åpen for å gjøre endringer i den omstridte skatten.

- Jeg respekterer at noen synes det er feil å betale skatt av maskiner hvis bedriften du eier går med underskudd. Det er nok ingen «quick fix» på dette, men det kan i alle fall vurderes om formuesskatten bør gjøres mer treffsikker, ikke bare gjennom utsatt skatt, sa Vestre til Børsen i begynnelsen av august.

- Det er ikke aktuelt å gjøre 25.000 nordmenn til nullskattytere, som ifølge Finansdepartementet ville vært konsekvensen av å fjerne formuesskatten helt, understreket den nye næringsministeren for drøye to måneder siden.

Han la da til at «en klar forutsetning må selvsagt være at alle bidrar etter evne».

Les også: Nå er det vanlige folks tur til å betale meningsløse politiske omkamper

Vekstmaskin

Vestre er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han ble i 2019 utnevnt til Norges beste vekstskaper i den internasjonale konkurransen «EY Entrepreneur Of The Year»-

Den nye næringsministeren har også en fortid i AUF og overlevde massedrapene på Utøya. Han har tidligere vært styreleder for gjenreisningen av Utøya.

Vestre har vært politisk rådgiver for nærings- og handelsminister Trond Giske i Jens Stoltenbergs andre regjering og også vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.