Idar Vollviks investeringsselskap Vollvik Invest hadde et virkelig annus horribilis i fjor. Fra å være selverklært milliardær har telekom-gründer Vollvik virkelig foretatt en buklanding i aksjemarkedet.

Halv milliard i tap
Tapene i aksjemarkedet i fjor beløp seg til nesten en halv milliard kroner. Dette inkluderer både tap ved salg av aksjer og nedskriving på grunn av verdireduksjon av aksjeporteføljen. Ved nyttår var investeringsselskapet tungt inne i Dynapel, Birdstep og Statoil.

På den andre siden hadde selskapet 275 millioner kroner i finansinntekter, og resultatet etter skatt endte på 194 millioner kroner i underskudd.

Svak balanse
Men det er imidlertid balansen som utgjør det store problemet for Vollvik i 2008. Ved utgangen av 2006 hadde Vollvik 223 millioner kroner i banken. Da nyttårsrakettene gikk til værs i fjor hadde Vollvik bare 13,9 millioner i banken, hvorav 2,1 millioner var bundet opp.

Så langt i år har børsen falt kraftig, og dermed tyder mye på at Vollvik er fullstendig vingeklippet i aksjemarkedet. Ved nyttår hadde han aksjer og andre investeringer for 630 millioner kroner, men samtidig er selskapet lastet opp med godt over 400 millioner kroner i kortsiktig gjeld.

Må selge aksjer
Risikoen for at Vollvik må selge aksjer for i det hele tatt betale regninger er dermed overhengende. Det har i lengre tid versert rykter i finansmiljøet om at Vollvik har vært i en særdeles presset økonomisk situasjon, noe regnskapstallene for 2007 til en viss grad bekrefter.

Vollvik har ikke ønsket å kommentere disse ryktene tidligere og har heller ikke kommentert 2007-regnskapet overfor NA24.

Mer om økonomi finner du i Nettavisen Økonomi.