Under NRKs program Debatten i går kom det fram at redaksjonen har forsøkt i to uker å få noen fra Vy til å komme i studio og svare på spørsmål om den avtroppende konsernlederens høye lønn i rådgiver-rollen han nå går inn i.

Som Nettavisen var først med å melde, får Geir Isaksen 3,2 millioner kroner i lønn som rådgiver for selskapet. Det er for eksempel dobbelt så mye som statsministeren har i lønn.

Siden ingen fra Vy stilte i programmet, valgte programleder Fredrik Solvang å intervjue en tom stol.

Du kan se klippet øverst i saken.

Han stilte to spørsmål til den tomme stolen, med et bilde av styreleder Dag Mejdell projisert bak stolen.

- Nå som han har forlatt sjefsstillingen, hvorfor skal han fortsatt tjene 80 prosent av lønna, ville jeg ha spurt Dag Mejdell om. Så ville jeg ha fortsatt å spørre: Vil den neste Vy-sjefen få like god lønn og like god fallskjerm? Og så ville jeg ha takket deg for de oppklarende svarene, Dag Mejdell, sa Solvang i programmet.

Twitter-kommentarene uteble ikke. Journalist Henning Carr Ekroll i Aftenposten kommenterte Solvang-stuntet slik:

Og slik responderte Kjetil Havnelid på Carrs post:

Erik Steineger berømmer ordføreren i Toten, som stilte i programmet:

Sjefene feiget ut, skrev Tore Lund:

Solvang slår knockout på offentlige selskaper, etater og kommuner som bruker skattebetalernes penger på enorme lederlønninger og sluttoppgjør, mente Vibeke Arntzen:

- Ja, vi kan virke arrogante

Nettavisen ber Åge-Christoffer Lundeby, en av de tre kommunikasjonssjefene under kommunikasjonsdirektør Elin Myrmel-Johansen, forklare:

- Hvorfor stilte dere ikke opp i gårsdagens NRK Debatten-sending?

- Vi gjorde en vurdering av dette i forkant. Vi har aldri problemer med å svare på lønnsnivå. Det vi ikke ønsket var å stå til ansvar for lønnsutviklingen i offentlig sektor, siden vi er i en konkurransesituasjon.

- Hvorfor ikke si akkurat det i studio?

- Det var en totalvurdering, og vi forklarte NRKs researcher dette onsdag. I tillegg var styrelederen på reise. Så det var to grunner, men NRK hørte bare den ene, og så prøvde de på nytt på fredag. Vi gjorde da en ny vurdering, og kom fortsatt til at dette ikke er rett.

- Hvorfor er det ikke rett?

- Vi ønsker som sagt ikke å stå til ansvar for hele offentlig sektor. Vi har hatt en dialog om dette med NRKs researcher.

- Kan du forstå at dette kan virke arrogant?

- At vi ikke stiller gjør nok at vi kan framstå som arrogante, selv om det jo ikke er hensikten. Vi ønsker å kommunisere på en måte som gjør at vi får fremført årsaken til at lønnsutviklingen er som den er.

Rådgiverlønna fastsatt i 2011

- Men dette handler jo ikke om konsernsjef-lønnen, men om hans kompensasjon i etterkant som rådgiver, som er det dobbelte av hva statsministeren tjener?

- Da Geir Isaksen ble ansatt i 2011, var det en diskusjon om hvilke betingelser kandidaten hadde da og hva som skulle til for å ta over ansvaret. Det var 12.000 ansatte i bedriften i 2011. Avslutningen av en konsernsjef-karriere ble da regulert i ansettelsesdokumentet.

Rådgiverfunksjonen og avlønningen av den ble dermed bestemt allerede i 2011, og dette ble kommunisert i Dagsrevyen forrige fredag, understreker Lundeby. Beslutningen om ikke å stille opp i Debatten ble tatt av Lundeby sammen med hans sjef Elin Myrmel-Johansen, styreleder Dag Mejdell, konsernsjefen selv og Morten Muller Nilsen.

- Hvordan vurderer dere dette i dag, etter at Fredrik Solvang har intervjuet en tom stol?

- Vi vurderer fortsatt at beslutningen var rett.

- Hvordan tror du denne beslutningen påvirker folks oppfatning av Vy?

- Vi tror at de som hadde et dårlig inntrykk av oss fra før, ikke fikk dette forbedret. Men hvis man tenker kommunikasjonsfaglig, tror jeg mange nikker gjenkjennende.

- Hvorfor det?

- Vi har et valg om å stille eller ikke. Vi ønsker ikke å bli slept i studio i enhver sammenheng. Vi svarer på spørsmål, men ikke nødvendigvis i alle settinger.

- Hvorfor ønsker dere ikke å svare på spørsmål om den avgående sjefens lønn som rådgiver?

- Det kommenterer vi ikke nå heller.


- Dere kunne stilt i studio og svart på samme måte som du svarer meg nå. Er det ikke å forvente at en statseid bedrift bør svare i statskanalen på spørsmål om lederlønninger og sluttordninger?

- Hvis man skal unngå støy, har jeg ikke rett jobb. Vi har gjort samme vurdering to ganger. Vi erkjenner at dette kan fremstå som arrogant.

- På hvilken måte tjener dette Vy?

- Styret skal foreta en rekruttering av ny konsernsjef - og at leder av styret skal svare på disse spørsmålene i forkant av rekrutteringen, ville blitt feil. Dette ble også formidlet til NRK forrige uke.

Solvang: - Det Vy sier er usant

Programleder Fredrik Solvang reagerer sterkt på Vys versjon av kommunikasjonen med NRK, og tar sterk avstand blant annet fra påstanden om at programmet hadde til hensikt å stille Vy til ansvar for lønnsutviklingen i offentlig sektor:

- Lundeby sier «Vi har aldri problemer med å svare på lønnsnivå. Det vi ikke ønsket var å stå til ansvar for lønnsutviklingen i offentlig sektor». Det er usant at vi ønsket dette! NRK Debatten er ikke så hjernedød at vi inviterer styrelederen til å svare på spørsmål om å ta ansvar for den generelle lønnsutviklingen i offentlig sektor. Han skulle snakke om etterlønnsordningen. Punktum, sier Solvang til Nettavisen.

- Han sier at «hvis man tenker kommunikasjonsfaglig, tror jeg mange nikker gjenkjennende». Det er en eiendommelig påstand. Jeg lurer på hva han mener med det. Hvis det er det jeg mistenker og får følelsen av, så mener han at det kommunikasjonsfaglig er riktig å ikke stille for å svare på spørsmål når svarene er dårlige. Da har man etter mitt syn misforstått pressens rolle og sin egen rolle som statlig selskap.

Det er heller ikke slik at Vy er altfor hyppig ønsket i debattprogrammene, poengterer Solvang:

- Han sier at «Vi ønsker ikke å bli slept i studio i enhver sammenheng». Vy er ikke så interessante at de ofte blir slept i studio. Dessuten er det ikke slik Lundeby sier, at de svarer på spørsmål. Det er nettopp det som er problemet. I den siste sms-en som Lundeby ennå ikke har svart på, spør jeg «hvorfor skal Isaksens beholde 80 prosent av lønna». Man stiller dem konkrete spørsmål skriftlig og får tilbake «god mann økseskaft»- svar eller ingen svar.