- Jeg er kommet til den alderen hvor jeg må vurdere å fortsette i en så krevende stilling. Nå er tiden inne til å be dem finne min etterfølger, sier Geir Isaksen til Nettavisen.

Geir Isaksen har vært konsernsjef for Vy siden september 2011 og er nå 65 år gammel. Men han gir seg ikke helt. I stedet går han over i en rådgiverstilling med en hittil uviss stillingsbeskrivelse.

- Hva jeg skal gjøre må du snakke med styret om. Vi har ikke fylt den med innhold ennå, sier han.

Dobbelt så mye som Erna

Hva som imidlertid er sikkert, er at Isaksen vil få klekkelig betalt også i sin ny stilling. Isaksen, som er suverent på lønnstoppen i Jernbane-Norge, bekrefter at han få betalt ut 80 prosent av sine gamle lønn i den nye stilling. Dermed kan Isaksen regne med å få minst tre millioner kroner i sin nye jobb, hvis han jobber fulltid.

Som Vy-sjef har Isaksen en fastlønn på rundt fire millioner kroner og totale utbetalinger på 6,2 millioner kroner.

Som rådgiver vil dermed Isaksen tjene dobbelt så mye som sjefen i Jernbanedirektoratet, som var Isaksens overordnede som Vy-sjef. Han vil også tjene nesten dobbelt så mye som statsminister Erna Solberg, som har en lønn på 1,63 millioner kroner.

Isaksen har tidligere begrunnet sin høye lønn med bakgrunn fra privat næringsliv.

– Jeg kom fra et børsnotert selskap da jeg begynte i det som var NSB i 2011, og å få en konkurransedyktig lønn var forutsetningen for å begynne, uttalte han til NRK tidligere i år.

Største sorg

Isaksen har vært sjef i Vy i åtte år og kan blant annet vise til en økning i antall reiser på jernbanen på 30 prosent i sin tid.

- Vi har også sett forbedringer i bussvirksomheten og jernbanereformen har vært krevende, men jeg er fornøyd med at vi har levert gode økonomiske resultater. Den største sorgen er at det ikke er bedre leverandre på punktlighet på jernbanen, sier han.

Han sier at det har vært krevende med gammel infrastruktur.

- Dette jobber vi med sammen med Bane Nor, men ting tar tid, sier Isaksen.

Skryt

Avgangen til Isaksen ble kjent fredag. Han får gode skussmål fra Vys styreleder Dag Mejdell.

- Geir Isaksen har ledet Vy gjennom store endringer i den tiden han har vært konsernsjef. Jernbanereformen og innføringen av konkurranse om å kjøre tog på norske jernbanestrekninger har krevd en stor omstilling i selskapet, sier Mejdell ien pressemelding.

Les også: Ny Norwegian-sjef: - Det som er viktig nå er lønnsomhet

Under Geir Isaksens ledelse har blant annet NSB og Nettbuss blitt slått sammen til Vy.

Styret i Vy har nedsatt et ansettelsesutvalg som skal lede prosessen med å finne ny konsernsjef til Vy.

– Det har vært en glede å lede dette konsernet siden 2011. Jeg har i henhold til min ansettelsesavtale en rett til å gå over i en rådgiverstilling i selskapet etter fylte 64 år, og har kommet til at tiden nå er moden for å gjøre det. Jeg vil stå i stillingen inntil ny konsernsjef tiltrer, og føler at jeg kan overlevere en veldrevet virksomhet med mange flotte og motiverte medarbeidere, sier Geir Isaksen i en melding.

Les Nettavisens store intervju med Geir Isaksen far i vår her: Vy-sjefen om forsinkelser og navne-storm – Det er veldig ubehagelig