Per Sigvardsson, XXLs nye Sverige-sjef, går på dagens om følge av et hetsende innlegg mot miljøaktivist og skolelev Greta Thunberg. Thunberg står bak storestreiken for klimaet.

På Sigvardssons Facebook-profil ble Thunberg omtalt som «så nært downs man kan komme».

Ble gransket

Innlegget ble publisert på Per Sigvardssons Facebook-konto, men han har hevdet at han var hacket og selskapet varslet at de skulle granske hendelsen.

En ekstern granskningsrapport klarte imidlertid ikke å konkludere med noen hacking.

«Den eksterne granskningsrapporten kunne verken bekrefte eller dementere hvordan disse innleggene var blitt publisert», skriver Tolle Grøterud, konsernsjef i XXL, i en melding.

«Per Sigvardsson har på grunn av dette etter eget ønske valgt å si opp sin ansettelsesforhold til XXL med umiddelbar effekt for å skape ro rundt situasjonen og for å skape en best mulig situasjon for XXL, sier konsernsjefen videre.

Vil få ny sjef

Han understreker at XXL har nulltolleranse for krenkende, støtende eller trakasserende uttalelser.

- Vi har i etterkant av vårens hendelser forsøkt å tydeliggjøre vårt fokus på dette, og endret våre retningslinjer, sier Grøterud.

XXL vil nå starte en prosess for å finne en ny sjef for Sverige, og stillingen vil bli utlyst snarlig.