Gå til sidens hovedinnhold

Økt elvefiske i fjor

Elvefisket etter laks, sjøørret og sjørøye økte med 100 tonn i fjor. Kvoteoppkjøpsordningen i Trondheimsfjorden kan være årsaken.

De årlige tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at det ble fanget 507 tonn laks, sjøørret og sjørøye i norske elver i fjor.

Det er 99 tonn mer enn i 2004, men fortsatt et stykke under årene 2001, 2002 og 2003. Snittvekten for laksen falt fra 3,3 kilo i 2004 til 2,8 kilo i fjor.

Gaularvassdraget i Sør-Trøndelag har nå overtatt som det lakserikeste vassdraget i Norge med hensyn til oppfisket kvantum. 37,5 tonn ble fanget der i fjor. Namsen og Tana følger på andreplass – med rundt 34 tonn fangst.

Oppsiktsvekkende er det at fisket i Tana, inklusive bielver, er gått ned med 52 tonn siden 2003.

35 prosent av fangsten blir fanget i fylkene Finnmark og Sør-Trøndelag.

- Fangsten i Sør-Trøndelag økte med 49 prosent. Dette kan ha sammenheng med at organisasjonen «Elvene rundt Trondheimsfjorden» har kjøpt opp en del kilenotretter fra sjølaksefiskerne som et ledd i å øke oppgangen av villaks i elvene, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot