Gå til sidens hovedinnhold

Økt skatt for de rike

Den rødgrønne regjeringen har strammet til skatteskruen for de rike. Det er bare LO som later som de ikke forstår det.

På en måte er kritikken statsminister Jens Stoltenberg nå får fra sin egen venstreside, fortjent. Han møter sin egen retorikk fordi han i flere år konsekvent har snakket om de rike mens han egentlig har ment de høytlønte.

Denne forvirringen er nå så solid plantet i egne rekker at selv Stoltenbergs fremste tilhengere ikke ser ut til å forstå at årets skatteopplegg faktisk treffer de rike.

LO og venstresiden i SV synes det er urimelig at de med høyest lønn får en viss skattelette. Kroneksemplene er Statoil-sjef Helge Lund og Hydro-direktør Eivind Reiten.

Eksemplene er dårlige fordi kritikerne glemmer noe helt opplagt: Konsernsjefene de plukker ut, bidrar hver med nesten 50 prosent av alt de tjener i felleskassen. Hvert år betaler de flere millioner kroner i skatt. Det fortjener de honnør for, og ikke kritikk.

Den store urimeligheten i skattesystemet er hvor mildt det har behandlet de rike - ikke minst de som har kunnet trikse med sin egen lønn, slik at de har kunnet da ut hele - eller deler - av lønnen som skattefritt (for mottaker) utbytte.

Derfor er logikken klar i regjeringens skatteforslag: De fjerner skattefradrag og frynsegoder, skjerper formueskatten ved å sørge for at hus, hytter og aksjer lignes til nærmere reell verdi - og de gjør utbytte mye mindre attraktivt.

Samtidig senker de marginalskatten på lønn noe.

Den samlede virkningen er en kraftig skjerpelse for de rike. Det er også en kraftig skjerpelse for den store gruppen av høytlønte som har betydelig formue eller aksjeutbytter. Det er en lettelse for de som tjener minst, og det er en letteste for de som bidrar med mest til fellesskapet.

Både finansminister Kristin Halvorsen og statsminister Jens Stoltenberg bør få honnør for at de har våget å gå løs på den største urettferdigheten i skattesystemet.

Så får det heller våge seg at de har gitt LOs medlemmer 110 millioner kroner i skattepakke gjennom det håpløse forslaget om å øke fradraget for fagforeningsmedlemmer.

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus