Gå til sidens hovedinnhold

Økt skatt gir mindre underskudd

Økte skatteinntekter ga bedre tider for kommunene, men fortsatt er underskuddet stort.

Kommunenes totale inntekter økte mer enn utgiftene i fjor, dermed ble underskuddet i kommunene redusert, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Foreløpige regnskapstall viser et underskudd på 7,4 milliarder kroner i fjor, tre milliarder kroner mindre enn året før.SSB skriver at kommunenes inntekter anslås til i underkant av 215 milliarder kroner i fjor, en økning på 14 milliarder fra året før, noe som i hovedsak knyttes til økte skatteinntekter og overføringer fra staten. De totale utgiftene var på 221 milliarder kroner, 11 milliarder mer enn i 2004.- Skatteinntektene har vokst svakt de siste årene, men nå har de tatt seg opp, sier Frode Borgås i SSB til iMarkedet.no.Ifølge SSB skyldes utgiftsveksten en jevn økning både i overføringer til private og økt konsum i kommunene.

Reklame

Hagemøblene nordmenn elsker

Kommentarer til denne saken