Gå til sidens hovedinnhold

Økt tro på amerikansk økonomi

Positiv utvikling for innkjøpsindeks.

ISM-indeksen for tjenestesektoren steg i desember til 50,1 poeng fra 48,7 poeng i november.

En måling under 50 poeng indikerer at de spurte forventer en økonomisk tilbakegang.

Svekkelsen i november kom overraskende på markedet, og medførte at det spredte seg en usikkerhet knyttet til utviklingen i økonomien.

I snitt ventet økonomene at indeksen ville stige til 50,4 poeng i desember.

Det var også en positiv utvikling for flere av de delindeksen som inngår i ISM-målingene.

Sysselsettingsindeksen steg til 44 poeng fra 41,6 poeng i november, mens forretningsindeksen økte til 53,7 poeng fra 49,6 poeng. Prisindeksen viser en oppgang til 58,7 poeng fra 57,8 poeng. Delindeksen som omfatter nye ordre falt derimot til 52,1 poeng i desember fra 55,1 poeng i november.

Mandag kom ISM-indeksen for produksjonssektoren og denne viste en oppgang til 55,9 poeng i desember fra 53,6 i november.

ISM - USA
ISM manufacturing survey er en månedlig undersøkelse som utgis av Institute for Supply Management den første arbeidsdagen i måneden. Medlemmene i denne organisasjonen er for det meste innkjøpssjefer i store selskaper. De merker dermed fort om økonomien er på vei opp, for eksempel ved at priser stiger eller at det tar lengre tid å få levert varer.

Spørreundersøkelsen blant medlemmene er nasjonal og dekker industrisektoren. Det kommer også regionale tall, og det kommer et eget tall for service-sektoren. Disse publiseres uavhengig av dagens tall.

ISM-undersøkelsen inneholder en rekke tall og målinger, men mest fokus er det på selve hovedtallet: PMI - "Innkjøpssjef-indeksen".

Et tall under 50 indikerer nedgang, mens et tall over 50 indikerer oppgang.

ISM-undersøkelsen er viktig fordi den foretas blant personer som må antas å sitte tett på den økonomiske utviklingen i bedriftene, samtidig som den publiseres raskt etter at undersøkelsen er gjennomført. På den andre siden reflekterer den synspunkter, ikke harde fakta.

Reklame

Nå er bestselgeren endelig på tilbud

Kommentarer til denne saken