Gå til sidens hovedinnhold

Ola og Kari ikke skremt fra å låne penger

Den norske iveren etter å stifte gjeld falt ikke i desember, slik mange hadde ventet

Norges Banks indikator for kreditt fra innenlandske kilder (K2) vokste med 8,9 prosent de siste tolv månedene fram til utgangen av desember, det samme som ved utgangen av november.Ifølge en rundspørring gjort av Reuters ventet makroanalytikerne i snitt at tallet ville falle marginalt til 8,8 prosent, men det faktiske resultatet er innenfor intervallet av estimater.For husholdningene var veksten 10,6 prosent, også det det samme som i november.Norges Bank har lenge vært bekymret for husholdningenes lånevekst, og det er neppe noe i desember-tallet som fjerner den bekymringen.First Securities påpeker at tallet for husholdningene ligger høyt.- Husholdningene holder dampen godt oppe, utlånsveksten ligger fortsatt over 10 prosent - og det er mer enn hva som er mulig på sikt, særlig når sysselsettingen ikke stiger mer. Gjeldsveksten tok faktisk av akkurat da veksten i sysselsettingen flatet ut på slutten av 90-tallet, heter det i meglerhusets morgenrapport, som ble publisert før Kredittindikatoren ble offentliggjort.First ventet en vekst for indikatoren som helhet på 8,7 prosent i desember.BakgrunnDette er et mål for stor bruttogjeld norske husholdninger, ikke-finansielle foretak og kommuner har i norske kroner og utenlandsk valuta.Tallet publiseres av Norges Bank omtrent en måned etter avslutningen av den aktuelle måneden.Det tallet som får mest oppmerksomhet er endringen i forhold til samme måned i fjor.I tillegg til hovedtallet, er det fokus på endringen i kredittindikatoren for husholdningene isolert sett. Dette tallet svinger mindre fra måned til måned enn bedriftenes opplåning.Norges Bank følger nøye med på kredittindikatoren for å vurdere om renten skal settes opp eller ned. En høy vekst i kredittindikatoren indikerer stor vilje til å låne til dagens rentenivå, og da øker sjansen for at renten blir satt opp for å øke "prisen på penger".

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen