Advokat Olav Sylte har brutt reglene for god advokatskikk. Det konkluderer Disiplinærnemnda for advokater i en fersk avgjørelse.

Sylte var engasjert av en profilert næringslivsmann for å bistå hans tidligere samboer i en sak om kausjonsansvar. Hun var ikke fornøyd med Syltes innsats og klaget.

Klagen gjaldt blant annet størrelsen på innklagedes salær.

Får kritikk

I sitt tilsvar til klagen viderebrakte Sylte fortrolige opplysninger om sin klient. Klienten hadde imidlertid fritatt han for taushetsplikten. I advokatforeningens disiplinærutvalg ble Sylte frifunnet.

Avgjørelsen ble så anket av næringslivsmannen til disiplinærnemnda. De mener at utvalget tok altfor lett på taushetsplikten, og at all informasjon som blir gitt i et klientforhold er underlagt taushet.

Nemnda har dermed kommet til en annen slutning og gir Sylte på to punkter kritikk for brudd på god advokatskikk.

– I forhold til det med taushetsplikt vil vi være mer forsiktig med å forsvare oss i klagesaker, sier Olav Sylte om klagen, til Nettavisen.

- Pinlig

Advokat Per Danielsen forsvarer kvinnen og mannen.

– Jeg synes det er direkte pinlig at Sylte ikke har klart å bevare taushet om ting han er blitt betrodd i egenskap av å være advokat. Advokaters taushetsplikt er hellig og helt sentral i virksomheten. Brudd på plikten er straffesanksjonert, sier Per Danielsen til Nettavisen.

Ettersom klagen vant fram må Sylte betale 6.250 kroner, inkludert moms, som skal dekke næringslivsmannens advokatregning. Det er imidlertid under halvparten av advokat Per Danielsens krav på 15.000 kroner, uten moms.

– Vi har varslet tvangspågang fordi Sylte på tross oppfordringer ikke har betalt det han for lengst er dømt til å betale, forsetter Danielsen.

Sylte avviser at han ikke har betalt saksomkostningene. Han hevder de er motregnet næringslivsmannens opprinnelige faktura.

– Vi vil rette oss etter kritikken fra nemnda og tilpasse sakshåndteringen til det. I praksis vil det si at vi vil dokumentere muntlig kontakt med klient, sier Olav Sylte.

Har flere klager

Kjendisadvokaten har vært klaget inn flere ganger tidligere. I november 2013 ble han felt i en sak for brudd på opptreden og forhold til klienten, og i 2012 ble han felt for brudd på forhold til klienten.

Sylte er kanskje mest kjent for å ha representert ofre for de store pyramidespillene som var aktive i Norge i perioden 2002–2005. World Games saksøkte Sylte på grunn av ærekrenkelser i forbindelse med dette arbeidet. Han ble frifunnet og motparten ble dømt til å betale flere hundre tusen kroner i saksomkostninger.

Har du nyhetstips? Tips tommy.brakstad@nettavisen.no!