USA har på kort tid blitt verdens største oljenasjon.

I fjor produserte amerikanerne 19 prosent av all oljen i verden. Samtidig stod amerikanerne for 20 prosent av verdens forbruk av olje.

Det var mens president Barack Obama og visepresident Joe Biden at USA startet ferden mot å bli verdens største produsent av olje og gass.

Hva er grunnen til at de amerikanske oljegigantene frykter at Joe Biden skal bli USAs neste president?

I 2008, året Obama og Biden ble valgt inn i Det hvite hus, startet amerikanske oljeselskaper en voldsom produksjon av amerikansk skiferolje- og gass.

Under Biden og Obama økte USA gassproduksjonen med 35 prosent, og bruken av gass blant amerikanere økt med 19 prosent.

Produksjonen av skiferolje økte med 80 prosent under Obama og Bidens tid i Det hvite hus.

USA ble etter hvert selvforsynt på energi på grunn av skiferolje- og gass.

I 2019 eksporterte USA mer energi enn landet importerte.

Det har ikke skjedd på 67 år.

Oljeselskapene i USA kunne gni seg i hendene, mens resten av verden slet med å takle amerikanernes dominans på oljemarkedet.

Fire år etter at han forlot Det hvite hus som visepresident, ønsker Joseph Biden å returnere som president.

Men oljeselskapene har vendt ham ryggen.

Oljeselskapene har så langt allerede donert 1,3 millioner dollar til Donald Trumps valgkampanje.

I hele valgkampanjen i 2016 mottok Trump 1,2 millioner dollar fra 'Big Oil'.

Biden har på sin side valgt å si nei til alle gaver fra oljeindustrien.

Da milliardæren George Kaiser, som har tjent seg rik på olje og gass, sendte rundt 25.000 kroner til Bidens valgkampanje i mars, sendte Biden pengene i retur.

Enorme planer for grønne arbeidsplasser

– Når Donald Trump tenker på klimaendringene, er «bløff» det eneste ordet han kommer på. Når jeg tenker på klimaendringene, er ordet jeg tenker på «arbeidsplasser», sa Biden i en tale i juli, da han avslørte sine gigantiske planer for det amerikanske arbeidsmarkedet.

Donald Trump har trukket USA ut av Parisavtalen, og generelt gjort livet lettere for de amerikanske oljeselskapene, ifølge Thina Saltvedt, Nordeas sjefanalytiker for bærekraftig finans.

– Det er ikke uten grunn at oljebransjen støtter Donald Trump. Han har fjernet forbud som Obama la ned om oljeboring på statlige områder, og har fjernet reguleringer for utslipp og miljøvennlige restriksjoner. Trump godkjente også nylig den kontroversielle Keystone-rørledningen for transport av oljesand, sier Saltvedt, som i mange år var oljeanalytiker.

Nå vil Biden ta den amerikanske økonomien i en annen retning, og vil gå til angrep på forurensende olje-, gass-, og kullselskaper med en omfattende overhaling av USAs energisystem.

Dersom den demokratiske kandidaten blir valgt til president, vil han øremerke 2.000 milliarder dollar i løpet av fire år til å dytte amerikanerne i en grønnere retning. Her er noen av planene:

  • Biden vil sette en stopper for nye olje- og gass-lisenser på statlig eid grunn
  • Strømnettet skal bli utslippsfritt innen 15 år.
  • Massive investeringer innen vindkraft, solceller og elbiler.

– For de amerikanske oljeselskapene ville nok valget av Biden betydd hardere tider. De europeiske oljeselskapene har allerede begynt å forberede seg på dette, og har allerede fått klar beskjed fra europeiske politikere om at det vil komme en rask, grønn omstilling. Sjokket blir nok størst for de amerikanske oljeselskapene, sier Saltvedt.

Joe Biden lover å skape 1 million nye arbeidsplasser i den amerikanske bilindustrien. Stikkordet er elbiler.

USA er allerede verdens nest største innen fornybar energi. 16 prosent av global installert kapasitet av vind og sol er amerikansk.

Kina er imidlertid over dobbelt så store.

– USA bør ha forutsetningen for å ta igjen Kina innen fornybar, men dette vil trolig kreve sterke incentiver og reguleringer fra myndighetenes side, sier analytiker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energy.

Joe Biden ønsker å fjerne alle utslipp fra den amerikanske strømproduksjonen innen 2035.

Rystad-ekspert om Bidens grep: – Oppsiktsvekkende

Oljeanalytiker Tore Gudbrandsøy i Rystad Energy understreker at både Trump og Biden har store ambisjoner for USA som en dominerende energinasjon, men at Biden vil gjøre amerikanerne til en grønn supermakt.

– Noe av det mest oppsiktsvekkende når en ser på de konkrete tiltakene, er at Biden vil forby tildelinger av nye olje- og gasslisenser både på land og til havs, sier Guldbrandsøy.

Men hva vil det si at Joe Biden vil ha et forbud mot leting etter olje og gass på statlig grunn?

I handlingsprogrammet «9 nøkkelpunkter fra Joe Bidens plan for en ren energi-revolusjon», skriver Biden følgende:

«Skrive ut presidentordre fra dag én der vi ikke bare skal reversere skaden Trump har stått for, men også å bevege oss lengre og raskere.»

Lenger nede i manifestet, står det:

«... og vi skal forby nye olje- og gass-lisenser på statlige land- og havområder.»

Et forbud mot nye leteområder for olje- og gassindustrien i USA ville spesielt påvirket stater med mye oljeproduksjon, som New Mexico, North Dakota og Wyoming. 

Ifølge bransjeorganisasjonen American Petroleum Institute, vil et forbud mot nye olje- og gassprosjekter føre til at opptil en million amerikanere mister jobben innen 2022. 

Bare i Texas ville antallet arbeidsplasser falt fra 147.000 til 39.000 i løpet av 20 år dersom havområdet i Mexicogolfen ble stengt for oljeleting.

– Et forbud mot oljeboring offshore ville vært en katastrofe. Det finnes små selskaper i hver eneste stat som bidrar med ekspertise og tjenester til Mexicogolfen, sier Erik Milito, president i National Ocean Industries Association til Houston Chronicle. 

Analytiker Guldbrandsøy merker seg at Biden ikke bare vil ta USA tilbake til Parisavtalen, men gå enda lenger i å kutte utslipp. Det kan gå på bekostning av de amerikanske oljeselskapene.

– Biden har en meget ambisiøs politikk når det gjelder reduksjon av metangass og CO2-utslipp, og det er ikke usannsynlig at en vil se restriksjoner eller endringer i det fiskale regimet for å oppnå dette. Dette er ikke typisk for USA, der det er markedet som typisk bestemmer utviklingen, men det kan være at det nettopp er reguleringer som dette som trengs for å sette fart i energiomstillingen som Biden signaliserer, sier Guldbrandsøy.

Nordea-analytiker Thina Saltvedt tror Bidens planer kan skape store bevegelser på verdensmarkedet. Den amerikanske bilindustrien, som har vært viktig for USA historisk, har slitt mye de siste årene.

– Transportsektoren i USA handler i stor grad om bilene, og er blant sektorene som bruker mest olje. Så det er klart at det vil ha noe å si dersom Biden legger til rette for en stor omlegging i bilindustrien, sier Saltvedt og fortsetter:

– Mer fokus på elektriske biler i USA vil også skjerpe konkurransen internasjonalt, og det er mange bilprodusenter i Kina, Japan og Europa som nok vil trappe opp sine satsinger. Dette vil igjen bidra til en raskere nedgang i oljeetterspørselen, ettersom bilene er store konsumenter av bensin og drivstoff.

Les mer: Michelle Obama hylles av selveste Fox New

Forbyr ikke omstridt oljeteknologi

Mange har stilt spørsmål ved presidentkandidatens holdning til skiferoljeproduksjon, såkalt fracking. Fracking er en forholdsvis ny metode for utvinning av olje og gass fra skiferlag. I stedet for å bore etter olje og gass vertikalt og nedover i bakken, bores det sidelengs. Norske Equinor er blant selskapene som satset stort på skiferolje i USA.

Fracking-metoden bidrar blant annet til store, forurensende metanutslipp, og Storbritannia la i fjor ned forbud mot utvinning av skiferolje.

Bernie Sanders, Joe Bidens utfordrer i den demokratiske valgprosessen, presset presidentkandidaten på spørsmålet om skiferolje under en debatt 15. mars i år. Sanders ønsker å forby all skiferolje i USA, og utfordret Biden på om han ønsket det samme. Biden svarte:

– Ikke mer, ikke mer fracking.

Bidens stab klargjorde i etterkant av debatten at Biden siktet til ny fracking-aktivitet i nye lisenser, og ikke et totalt forbud mot eksisterende skiferoljeproduksjon.

Asgeir Tomasgard, NTNU-professor og energiekspert, tror også at Donald Trump er en større venn av oljeindustrien enn Joe Biden. Han venter at Biden vil gjøre livet vanskeligere for amerikanske skiferoljeprodusenter gjennom miljøreguleringer.

– Det er jo fracking, skifergass og skiferolje som har har vært den store revolusjonen for USA sin egenproduksjon av petroleumsprodukt. Med dette følger det en rekke miljøproblemer. Så selv om Biden ikke vil forby fracking, er dette en innstramming, sier Tomasgard.

Nordea-analytiker Saltvedt er enig i at Biden kan bety problemer for amerikanske skiferoljeprodusenter.

– Han vet at dette er en stor og viktig sektor, så det blir nok for tidlig å stoppe den helt. Biden vil nok heller legge inn strengere krav til produksjonen. Fracking bidrar til store utslipp av metan, og det kan hende at større restriksjoner vil gjøre skiferoljen dyrere. Den er ikke den billigste, og de fleste produsenter tjener ikke penger før oljeprisen er på 50 dollar fatet. Samtidig er den veldig fleksibel, noe som har gjort skiferoljen veldig populær blant investorer og eiere, sier Saltvedt.


Les mer: Slik vinner Donald Trump valget i 2020

Biden – godt eller dårlig nytt for Norge?

NTNU-professoren Tomasgard tror Biden som president kan gi flere utfall: Etterspørselen etter olje- og gassimport til USA kan øke dersom Biden blir president, fordi de vil bli mindre selvforsynt på grunn av lavere oljeproduksjon. På en annen side vil etterspørselen etter olje i USA gå ned dersom Biden lykkes i å stimulere til mer vindkraft, solceller og elbiler.

– Nullutslipp i kraftsektoren innen 2035 er svært ambisiøst. Tar man klimautfordringen alvorlig, må det nok uansett skje før 2050. Den store forskjellen er nok at Joe Biden vil lage en plan for og legge til rette for at det vil skje, sier Tomasgard.

Rystad Energy-analytiker Guldbrandsøy tror flere elementer av Bidens klimaplan kan være både godt og dårlig nytt for næringslivet i Norge.

– Hvis Biden blir valgt og han gjennomfører alt det han lover, vil det kunne være gode nyheter for Norge når det gjelder oljemarkedet, ettersom verden vil få mindre tilførsel av amerikansk skiferolje og oljeprisen følgelig blir høyere, sier Guldbrandsøy, og fortsetter:

– På en annen side, hvis USA med Biden lykkes i elbilsatsingen og elektrifiseringen, kan det være negativt for etterspørselen etter petroleum, og dermed også for prisingen av både olje og gass.

Norge kan også ta del i og tjene penger på den amerikanske omstillingen, ifølge Rystad-analytikeren. Equinor er allerede med i gigantprosjektet Empire Wind, og også Akers nye fornybarsatsing kan hevde seg i USA, tror Guldbrandsøy.

Analytikeren tror imidlertid at Bidens plan innebærer risiko, sett med amerikanske øyne, noe Trump nok vil sørge for å minne ham på gjennom valgkampen.

– Det er en risiko ved en stor satsing på både tilbud og etterspørsel av fornybar energi i kombinasjon med dårligere betingelser for olje og gass. Dersom de ikke lykkes med fornybarsatsingen og elektrifiseringen av infrastrukturen, kraftproduksjonen, bilproduksjonen og endringen i bilparken, vil de komme tilbake til en situasjon der de blir en større importør enn eksportør av energi igjen, sier Guldbrandsøy.

Thina Saltvedt i Nordea tror at Bidens plan, dersom den er vellykket, vil føre til økt konkurranse i Norge og blant de andre oljeprodusentene i verden om hvem som skal produsere oljen det er behov for. Konkurransen vil handle om hvem som kan produsere oljen billigst.

– Før handlet konkurransen om hvem som hadde tilgang til nye oljereserver. Men de endrede forutsetningene gjør at det nå handler om å holde kostnadene nede. De billigste områdene vil bli tømt først, og flere dyre oljefelt - også i Norge - vil slite, sier Saltvedt.

- Jeg vurderte å koke Bill i olje - men jeg har aldri tvilt på min beslutning om å bli