Gå til sidens hovedinnhold

Oljedirektoratet bekymret over leteaktiviteten

Oljedirektoratet er bekymret over laber leteaktivitet på norsk sokkel. Leteaktiviteten har ikke vært lavere siden tidlig på 70-tallet

I 2002 ble det påbegynt 19 letebrønner. For 2003 var det ved årsskiftet varslet rundt 15 letebrønner.ODs anslag er basert på hva som er vedtatt på fast budsjett i de ulike lisensene, og forventer at det i løpet av året vil bli boret et sted mellom 15 og 20 letebrønner – det vil si omtrent samme aktivitetsnivå som i 2002. Av disse er vel 10 til 12 undersøkelsesbrønner.Så langt i år er det avsluttet tre brønner, hvorav to funn, mens det er to letebrønner under boring.I tillegg har OD mottatt fem nye boreprogram med planlagt oppstart i mai til juni.I de seks utvinningstillatelsene som ble tildelt i 17. konsesjonsrunde, er det så langt kun planlagt en til to boringer dette året.- Myndigheter og næring er enige om at målet er den langsiktige utviklingsbanen. Men veien fram er krevende og utfordrende, og den forutsetter boring av mange letebrønner for å påvise nye ressurser, heter det i utspillet for OD til myndigheten.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot