Gå til sidens hovedinnhold

Oljefondet i minus i fjor

Petroleumsfondet tapte penger i fjor, etter et blodig nedtur i aksjemarkedet

For året som helhet ble avkastningen negativ, med minus 4,7 prosent målt i internasjonal valuta, opplyser Norges Bank mandag.Avkastningen på aksjeporteføljen var i 2002 minus 24,4 prosent. Avkastningen på fondets portefølje av obligasjoner var 9,9 prosent. Oljefondet plasserer 40 prosent i aksjer og 60 prosent i obligasjoner, altså rentebærende papirer.- Dette var det tredje året på rad med fall i aksjemarkedene, og vi må helt tilbake til mellomkrigstiden for å finne en like svak periode for aksjeinvesteringer. Motstykket til det svake aksjemarkedet var nedgang i de internasjonale rentene og høy avkastning på obligasjoner, heter det i meldingen.For perioden fra 1997 til 2002 var realavkastningen etter forvaltningskostnader på 2,5 prosent årlig i gjennomsnitt.- Norges Bank oppnådde i 2002 en avkastning på 0,25 prosentpoeng over avkastningen på referanseporteføljen fastsatt av Finansdepartementet. Dette er det femte året på rad siden aksjer ble inkludert i porteføljen i 1998 at Norges Bank har skapt merverdi i forvaltningen, opplyses det.I 2002 ble det overført 125 milliarder kroner ferske oljekroner til fondet.Ved utgangen av året var verdien av Petroleumsfondets plasseringer i utlandet 609 milliarder kroner.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?