Tre selskaper utelukkes fra Statens pensjonsfond utland på bakgrunn av risiko for brudd på menneskerettigheter.

Selskapene PTT PCL (PTT) og datterselskapet PTT Oil and Retail Business PCL (PTTOR) stenges nå ute fra Statens pensjonsfond utland. Årsaken er en uakseptabel risiko for at selskapene medvirker til alvorlig krenkelse av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner. Det skriver Norges Bank på sine egne nettsider.

PTT Public Company Limited er et thailandsk statseid børsnotert olje- og gasselskap. Det hadde en omsetning på 51,6 milliarder dollar i 2021 (cirka 516 milliarder kroner) og er med det det største selskapet i kongeriket.

Tidligere kjent som Petroleum Authority of Thailand, eier det omfattende undersjøiske gassrørledninger i thailandsbukten, et nettverk av LPG-terminaler over hele landet, og det er involvert i elektrisitetsproduksjon, petrokjemiske produkter, olje- og gassleting og produksjon, og bensin detaljhandel. Selskapet eier også Café Amazon, en populær kaffekjede i hele Sørøst-Asia, som ofte ligger ved siden av PTT-bensinstasjoner eller i kjøpesentre. Kilde: Wikipedia.

Hovedstyret har også besluttet å utelukke selskapet Cognyte Software Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove menneskerettsbrudd. Observasjon av selskapet Leonardo SpA avsluttes også, grunnet risiko for korrupsjon.

Hovedrådet har konkludert med at anbefalingene de har fått fra Etikkrådet er gode nok til å gjennomføre utestengelsene.