Gå til sidens hovedinnhold

- Nesten halve Norges formue står i fare

Store deler av Oljefondet består av lån til stater med store gjeldsproblemer. Opptil 40 prosent av Norges formue kan gå tapt.

- Vi må rett og slett innse at vi ikke er så rike som vi tror, advarer NORCAPs analysesjef Lars H. Mikelsen overfor NA24.

Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet, er nylig kåret til verdens største statsfond. Nå er oljefondet verd over 3100 milliarder kroner.

Oljefondet har imidlertid renteplasseringer på rundt 1200 milliarder kroner i dypt forgjeldede stater som Hellas, Portugal, USA og Japan.

Det tilsvarer hele 40 prosent av fondet basert på Oljefondets første kvartalsrapport.

Luftslott
Investeringsrådgivningsselskapet hevder i sin markedsrapport for juli at deler av de 1200 milliardene er et luftslott.

- Hvis vi ser på en 20 års horisont, som slett ikke er lenge for et slikt fond, er både amerikanske, japanske, italienske og spanske statsobligasjoner i faresonen for å bli misligholdt. Da snakker vi faktisk om 30 til 40 prosent av obligasjonsporteføljen, sier Mikelsen til NA24.

I tillegg mener Mikelsen at ringvirkningene av misligholdt gjeld på aksjemarkedet vil svekke Oljefondet som helhet med opptil 40 prosent.

Skeptisk til amerikanske statsobligasjoner
Oljefondet har investert 172 milliarder i amerikanske statsobligasjoner, som er fondets klart største fordring. I tillegg har Norge lånt 35 milliarder til Federal National Mortgage Association, som den amerikanske staten er garantist for.

NORCAP påpeker at den maksimale nominelle avkastningen på de amerikanske statsobligasjonene kun er 4,2 prosent i året. Likevel innebærer obligasjonene en enorm risiko.

USAs gjeld tilsvarer 59 prosent av BNP, de har et underskudd på statsbudsjettet på ti prosent og har massive ikke-bokførte forpliktelser. I tillegg har USA flere ganger brukt seddelpressen for å løse egne problemer uten å ta hensyn til omverden.

- Dersom USA på et fremtidig tidspunkt ser seg tjent med å misligholde sin gjeld på et eller annet vis, vil de neppe la seg verken overtale eller true til å gjøre noe annet, mener Mikelsen, og trekker frem Irak-invasjonen som et godt eksempel på at USA liker å seile sin egen skute.

Store ringvirkninger av Hellas
Den sterke uroen i det europeiske obligasjonsmarkedet og krisen i Hellas kan få store konsekvenser for Oljefondet.

NORCAP ser ingen lys i tunnelen for Hellas. De mener greske myndigheter bare utsetter problemet, og at gjelder bare blir større med tiden. NORCAP beskriver en ny redningspakke som «å provisorisk lappe hull i bunnen av båten mens man seiler bort fra land.»

- Den direkte eksponeringen mot Hellas er nok rimelig liten, men siden Oljefondet ikke offentliggjør sine investeringer kan ikke jeg gi noe tall. Ringvirkningene vil definitivt være det største problemet, sier Mikaelsen.

Irrasjonelle investeringer
Analysesjefen mener markedet ikke har tatt inn over seg at ikke bare debitorer, men også kreditorer, vil få redusert levestandard som følge av at forgjeldede stater misligholder lånene sine.

- Paradoksalt nok vil ikke markedet låne penger til Hellas til 20 prosent rente, men låner gjerne ut til franske og tyske banker som har lånt de videre til nettopp Hellas til 3 prosent rente, sier Mikaelsen.

Lavere velferd i Norge
NORCAP påpeker at Norge er et av få land som kan unngå fullstendig økonomisk krise hvis forgjeldede stater ikke betjener lånene sine.

Gjeldskrisene verden over vil likevel svi på pungen her hjemme.

Vi har mulighet til å nedjustere handlingsregelen, som i praksis innebærer å bruke en mindre andel av oljefondets forventede avkastning enn dagens fire prosent. Det betyr at den norske stat får mindre å rutte med, som igjen gir lavere velferd for det norske folk.

Ser ingen løsning
NORCAP ser ingen enkel løsning på gjeldskrisene for Oljefondet.

- Det sørgelige er at det er vanskelig å få gjort noe som monner. Det er liten vits i å tegne forsikring mot jordens undergang, sier Mikelsen.

Han tror den mest opplagte løsningen er å gå bort fra de åpenbare kandidatene for mislighold hvor Oljefondet heller ikke får betalt for risikoen. Det er bedre å kjøpe en gresk statsobligasjon som «alle» vet er dårlig, enn en annen som ikke har falt i verdi enda.

- Uansett vil vi bli truffet av ringvirkninger fra et eller annet hold. Vi må rett og slett innse at vi ikke er så rike som vi tror, sier Mikelsen.

Kommentarer til denne saken