Gå til sidens hovedinnhold

Oljekrakk kan gi rentesjokk

Bunnpris på olje kan gi deg en rente på sju prosent.

I Nordeas makrorapport «Økonomisk oversikt», som ble presentert i dag, skriver sjeføkonom Steinar Juel at oljeprisen utgjør en usikkerhet.

NA24 - din næringslivsavis

I rapporten har de skissert ulike scenarier dersom oljeprisen skulle falle utenfor det som er forventet.

Rekordhøy oljepris fatet vil nemlig kunne gi norsk rente på under tre prosent igjen, tror sjeføkonom.

- Syv prosent
- Skulle oljeprisen bli liggende på nåværende nivå eller falle ytterligere, vil kronen trolig bli svakere enn forutsatt. Underliggende inflasjonen, som er det Norges Bank styrer etter og som ikke inneholder endringer i energiprisene, vil stige fordi importvarer blir dyrere. Lavere oljepris vil også gi høyere vekst internasjonalt.

- Samlet vil dette kunne bety at renten om to år vil kunne stige opp mot syv prosent, sier Juel.

- Under tre prosent
I motsatt retning kan en betydelig høyere oljepris på 100 dollar fatet om et par år bety at den internasjonale veksten svekkes. Kronen vil trolig styrkes så mye at Norges Bank kan måtte stanse renteøkingene, og sette renten noe ned igjen.

- Skulle oljeprisen stige til 100 dollar fatet, kan det bli aktuelt å kutte renten mer enn til tre prosent, også fordi en må regne med svakere vekst og lavere renten internasjonalt, skriver Juel i rapporten.

- Det er uklart hvordan sentralbankene vil reagere på det. Lavere inflasjon på kort sikt tilsier lavere rente, mens sterkere vekst tilsier høyere. Hva som vektlegges mest vil kunne variere fra land til land. Det kan bety lavere renter internasjonalt på kort sikt, men høyere på noe lenger sikt, skriver Juel.

Stor usikkerhet
Ifølge Juel er det stor usikkerhet knyttet til denne type beregninger. Han mener imidlertid at det illustrerer at det er et stort utfallsrom for kronen og styringsrenten dersom oljeprisen skulle avvike sterkt fra hovedforutsetningene.

Spår 63,8 dollar fatet
Nordea tror at prisene i 2007 i gjennomsnitt vil holde seg på samme nivå som i fjor. Deretter ventes det at høyere etterspørsel vil drive prisen opp igjen i 2008.

- I utgangspunktet venter vi at oljeprisen stiger igjen. Den underliggende tendens er at det er underinvesteringer i oljesektoren, sa Juel på dagens pressekonferanse.

Nordeas oljeprisanslag for 2007 er 63,8 dollar fatet. Anslaget for 2008 er 69,8 dollar fatet.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021