Gå til sidens hovedinnhold

- Se opp for nyttårseffekt

Analytiker tror på dobling av oljeprisen innen få år. Men på kort sikt kan prisene falle.

Oljeanalytiker Torbjørn Kjos hever estimatene for oljeprisen i 2010. På kort sikt kan det imidlertid komme en dipp.

- En god kjøpsmulighet
I DnB Nor Markets siste rapport om oljemarkedet skriver Kjus at de venter et rush ut av finansielle posisjoner i løpet av desember, koblet sammen med en viss motstand mot å ta imot olje før årsslutt blant oljetradere.

Analytikeren viser til at forvaltere på NYMEX-børsen er på rekordhøye nivåer med long-posisjoner, og tror at dersom disse bestemmer seg for å sikre gevinster før nyttår, vil markedet kunne oppleve betydelig salgspress.

- Ettersom avkastning på kapital er rapportert basert på snittet av inngående og utgående balanser er selskaper ofte lite interesserte i å motta fysisk olje i desember, som følge av at de ønsker å sitte på så lave lagre som mulig ved årsskiftet. Denne lagereffekten kan bli veldig stor i år ettersom prisene har økt så mye. Dette kan føre til lavere priser i desember, en effekt vi ofte har sett i oljemarkedet. Vi er imidlertid strukturelt positive til oljepriser, og det har vi vært en stund. Vi anbefaler å bruke denne forventede dippen som en kjøpsmulighet, skriver analytikeren.

Hever med fem dollar
Til neste år venter analytikeren at oljeprisen i snitt vil ligge på 75 dollar per fat.

Det er en oppjustering på 5 dollar i forhold til forrige analyse av oljemarkedet som kom i mai i år. Kjus opprettholder også langtidsforventningene om en oljepris i 2015 på 150 dollar fatet.

- Vi estimerer en nøytral prisutvikling for 2010 sammenlignet med dagens nivå. Vi tror prisene vil ligge på mellom 65 og 85 dollar fatet med en snittpris neste år på 75 dollar per fat. Dette er en økning på fem dollar i forhold til vårt forrige estimat, skriver Kjus, og legger til at resten av horisonten er uendret.

Noe lavere risikoappetitt
Kjus venter at første kvartal vil være sterkest neste år med en snittpris på 80 dollar.

- Deretter venter vi lavere priser i andre og tredje kvartal ettersom svakere sesongmessig etterspørsel koblet sammen med et marked som begynner å tenke på renteøkninger ventelig vil medføre redusert risikoappetitt. Ved slutten av neste år venter vi ny oppgang og at oljeprisen vil greie å stå på egne bein, uten støtte av forventninger om fortsatt lave rentenivåer, skriver analytikeren

Når det gjelder forventningene på lengre sikt opprettholder DnB Nor Markets anslaget på 150 dollar i 2015.

- Trenden på lang sikt er intakt. OECD-etterspørselen trender lavere, men det har den gjort i fire år allerede. Dette vil fortsette, men vi vil se et midlertidig oppsving for OECD- etterspørselen i 2010. Dette må skje for å gi rom til en rask etterspørselsvekst i den fremvoksende del av verden. Denne veksten ser allerede ut til å være i takt, hovedsaklig drevet av Kina. Befolkningsvekst og urbanisering er viktige drivere for etterspørsel av olje, og det forventes at denne takten vil øke. Ikke bare vil befolkningsveksten fortsette, men BNP per innbygger vil også vokse i den fremvoksende del av verden, skriver analytikeren.

Kommentarer til denne saken