Gå til sidens hovedinnhold

- Oljesektoren er billig

Paretos analysejef Rune Juliussen mener kjøp av oljerelaterte aksjer nå er attraktivt.

Det kom frem under hans innledning til meglerhuset Pareto Securities store årlig olje og offshorekonferanse i Oslo onsdag.Juliussen innledet med å fortelle at han hadde gått til sin sjef Ole Henrik Bjørge for noen uker siden og mente at det i år kanskje var riktig med en mer forsiktig holdning til sektoren, men lite tyder på at analysesjef frykter noe større fall.Siden forrige konferanse i begynnelsen av september 2006 så har den norske energisektoren gått 20 prosent, og Juliussen mener den siste tidens fall gir attraktive verdsettelser.I sin oppsummering slo da også Paretos analysesjef fast at olje- og offshoreaksjer er billige på dagens nivåer.Priser inn oljefall

Et av Juliussens hovedargumenter er at aksjemarkedet nå priser inn et fall i oljeprisen fra dagens nivåer rundt 70 dollar fatet til 45 dollar i løpet av de neste 12 til 18 månedene. Det er et scenario for oljeprisen Juliussen ikke deler.Uten større spillover-effekter fra kreditturoen i USA og uten andre sjokk for etterspørselssiden, så forventer Juliussen derimot et stramt oljemarked fremover.- Vi tror ikke oljeprisen vil kollapse, sa Juliussen.Analysesjefen mener at dersom oljeprisen skulle falle, så er det først på nivåer under 50 dollar og ned mot 40 dollar at det vil gi mindre bortfall av oljeserviceetterspørsel.Samlet sett mente Juliussen at nedsiden ved et fall i oljeprisen til 45 dollar fatet var 20 prosent, mens oppsiden er 30 til 50 prosent med dagens oljepris.Langt igjen til 70-tallet

Pareto-analytikeren mener at den pågående oppturen for oljesektoren nå har vart i tre til fire år, og oppturen er foreløpig på 200 prosent. Under boomen i andre halvdel av 1970-tallet gikk sektoren 600 prosent over en periode på syv år frem til 1981.Juliussen mener at dagens opptur har mer til felles med den på 70-tallet en forrige opptur i perioden 1998 til 2001.Samtidig pekte Juliussen på at prisingen av selskapene er lavere enn ved de to forrige opptursperiodeneog snittet ligger nå på pris/fortjeneste (P/E) på under 12, mot over 20 ved de forrige oppgangsyklusene.Oppkjøpene kommer

Juliussen var klar på at den siste tidens fall vil føre med seg økende M&A-aktivitet (oppkjøp og fusjoner).- Verdsettelsene er attraktive og selskapene er overfylte med penger. Samtidig er lederne optimistiske, mens aksjemarkedet er mer skeptiske. Dette gir muligheter, slo Juliussen fast.Analysesjefen er ikke tvil om at det nå er billigere for selskapene å kjøpe selskaper enn å bestille nybygg. Han trakk frem en rekke caser for å illustrere dette. Blant annet er indikert prising av Seadrills dypvannsrigger 596 dollar per stykk i aksjemarkedet, mens prisen på et nybygg er 700 millioner dollar, og da får du ikke riggen før i 2011.Ny rekord

Pareto Securities har siden 1995 bygget opp sin årlige olje- og offshorekonferanse til en av de største internasjonalt. I årets utgave er det nye rekorder med 115 selskaper som vil presentere seg. I 1995 var det 15 selskaper på presentasjonslisten.Antallet deltagere har samtidig passert 1.300, mot noe over 1.200 i 2006.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken