Gå til sidens hovedinnhold

- Dette er et plankegjerde

Denne muren har satt sinnene i kok.

Forbipasserende kan ikke unngå å legge merke til den massive muren i naturstein som er plassert i veikanten ved riksvei 70 ved Aalbusbua på Oppdal.

Nå viser det seg at at bygningsmyndighetene ikke har gitt tillatelse til oppføring av muren, skriver Opdalingen.

Plan og forvaltning i Oppdal kommune har tatt kontakt med utbyggeren og bedt om en avklaring og en byggesøknad.

Søkt om plankegjerde
Fagansvarlig Guri Conradi viser til at det i 2007 ble søkt om tillatelse til å sette opp en tre meter høy støyskjerm av furubak, plassert tre meter fra asfaltkanten.

Kommunen mottok søknaden og bad om skriftlig godkjennelse fra Statens veivesen, samt bedre tegningsmateriale. Statens vegvesen har i brev av september 2007 bedt om at tiltaket ble endret slik at siktforholdene sør for eiendommen ble bedre.

Saken ble så returnert til utbyggeren i mai 2008 på grunn av manglende dokumentasjon.

Stein galt
Conradi konstaterer at det nå er satt opp en mur i naturstein som det ikke foreligger byggetillatelse for. I tilknytning til muren er det også bygget tak og glassvegger mot hagen.

Bygningsmyndighetene ser alvorlig på saken, og ber om å få byggesøknaden innen 1. desember, med situasjonskart der avstanden til riksvei 70 og bygningen på eiendommen er med, foto eller tegninger av tiltaket, materialbruk og nabovarsling med gjenpart er vedlagt.

TIPS OSS OM ULOVLIG BYGGING

– Naboene må varsles på nytt, siden tiltaket er vesentlig endret i forhold til den opprinnelige søknaden, sier Conradi til Opdalingen.

Ulovlig
Hun sier at man selvsagt skal søke om slikt tiltak før det iverksettes.

– Men utbyggeren mener han har tillatelse?

– Det mener han kanskje, og det kan hende det foreligger brev fra Statens veivesen, uten at vi har sett det. Men kommunen har ikke mottatt noen søknad, utover der han søkte om et gjerde i furubak, og den sendte vi i retur fordi tegningene ikke var gode nok, og da vi ikke hørte mer, skrev kommunen at vi anså saken som avsluttet.

– Hva skjer nå?

– Vi må få en ordinær byggesøknad. Når vi mottar søknaden skal vi behandle den som at muren ikke er oppført, sier Conradi.

Uvitenhet
Conradi mener mange tar seg til rette. Likevel handler det også om uvitenhet.

– I de fleste tilfeller antar vi at det handler det om uvitenhet. Folk tror at ting ikke er søknadspliktige, sier hun.

Trond Aune i Statens vegvesen ønsker ikke å kommentere denne saken akkurat nå.

– Det går ut et brev til utbyggeren og til Oppdal kommune i dag. Jeg skal med glede kommentere innholdet når mottakerne selv har fått brevet.

Les flere saker i Opdalingen.

TIPS OSS OM ULOVLIG BYGGING

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken