Gå til sidens hovedinnhold

Oppgitt over navnekrangel

Øystein Stray Spetalen synes tidenes oljefusjon har druknet i uvesentlige detaljer.

Investor Øystein Stray Spetalen har fulgt debatten i kjølvannet av fusjonen mellom Statoil og olje- og gassdelen av Norsk Hydro.Han er oppgitt over den retningen debatten har tatt etter at fokus i media og blant politikere stort sett har dreid seg om hvem som skal være styreformann og hvilket navn som skal velges.- Eierne bestemmer

- Politikere og andre henger seg opp i uvesentlige detaljer. Derimot er det nesten ikke diskutert om dette er en riktig og langsiktig løsning, sier Spetalen til NA24.Han påpeker at det ikke er opp til administrasjonen i Statoil elle Hydro å bestemme hvem som skal sitte i styret. Det er opp til eierne i en generalforsamling, sier Spetalen, som mener de som er ute og uttaler seg om styrelederspørsmål enten må henvende seg til de største eierne (staten, red. anm.), eller kjøpe aksjer selv, og stille benkeforslag under generalforsamlingen.Enorme konsekvenser

Spetalen mener at fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydros olje- og gassdivisjon vil ha enorme ringvirkninger. Det er knapt diskutert.- Dette selskapet vil kontrollere dagliglivet til flere hundre tusen personer, sier investoren til NA24.Han mener at fusjonen vil ha store konsekvenser blant annet for tjenesteleverandørene til de to selskapene.- Man må spørre seg hva dette vil bety. Er det bra for de fleste nordmenn, eller er det bra for de 100 personene som diskuterer dette, og som kjemper om posisjoner og makt som følge av fusjonen, spør Spetalen.Statlig kontroll

Spetalen mener at det er et paradoks, når det gjelder debatten rundt næringslivspolitikken, at mens staten kontrollerer viktige deler av næringslivet gjennom eierposter i olje, luftfart, banking og tele, så er det «fy, fy» at noen kontrollerer mer enn 25 prosent i oppdrettsnæringen.- Det er eksempel innenfor næringer der private gjør de samme konsolideringer som staten, sier Spetalen til NA24.- Så lenge staten har markedsmakt, er det helt greit, men innen områder som for eksempel fiskeoppdrett, er staten nøye med at ingen skal kontrollere over 25 prosent av markedet, sier Spetalen.- Bra med konsolidering

Han mener at store enheter innenfor denne sektoren vil være bra.- Det er helt klart at den konsolideringen man har sett innenfor fiskeoppdrett har ført til at mer penger er investert i næringen. Det er blitt lettere å forutse svingninger i prisen, og man kan kostnadseffektivisere virksomheten, noe som vil være avgjørende for de videre vekstvilkårene i næringen, sier Spetalen.- Oppdrettsbransjen kan ved konsolidering unngå de dype økonomiske bølgedalene som har preget bransjen hvert 4-5 år, sier storinvestoren.Etter at John Fredriksen gjorde sitt inntog i oppdrettsnæringen i fjor, har flere politikere kommet på banen med forslag for å begrense makten han vil få over dette markedet. Blant annet er det ikke tillatt å inneha mer enn 25 prosent av oppdrettslisensene.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken