Gå til sidens hovedinnhold

Oppløftende hopp i tilliten

Forbrukerne viser bedre takter.

Forbrukertillitsindeksen til The Conference Board viser en sterkt utvikling i årets første måned.

Indeksen for januar viser at forbrukertilliten steg til 55,9 poeg fra 53,6 poeng i desember 2009, og ligger dermed på det høyeste nivået på mer enn ett år.

Økonomene hadde på forhånd ventet at forbrukertillitsindeksen ville havne på 53,5 poeng.

Opprinnelig havnet indeksen på 52,9 poeng i desember 2009.

Delindeksen som følger forventningene økte til 76,5 poeng i januar fra 75,9 poeng i desember, mens indeksen som måler den nåværende situasjonen steg til 25 poeng fra 20,2 poeng i desember.

Forbrukerne står for 70 prosent av den økonomiske aktiviteten i USA, og utviklingen i hvordan forbrukerne ser for seg den økonomiske situasjonen følges nøye av markedene.

Forbrukertillit
Det er to ulike målinger av forbrukertillit i USA, en utført av non-profit-organisasjonen Conference Board, en annen utført av University of Michigan. Den første kalles Consumer Confidence, den andre Consumer Sentiment, men det er samme sak.

Begge er spørreundersøkelser hvor tusener av husholdninger spørres ut som synspunkter på den økonomiske utviklingen, slik de opplever den. Begge består også av to hoveddeler: Ett tall for situasjonen nå, et annet for forventninger til fremtiden.

En svakhet ved slike indekser er at de påvirkes av forhold som ikke alltid fører til konkret høyere eller lavere aktivitet hos forbrukerne. Det kan være politisk usikkerhet eller en spesielt positiv eller negativ allmenn nyhet.

Derfor er det bare betydelige endringer i indeksene som bør vektlegges, men da kan de også være et godt signal på endringer i forbrukernes oppførsel.

Undersøkelsen til Conference Board offentliggjøres den siste tirsdagen i den måneden den gjelder. Undersøkelsen til University of Michigan kommer i to runder: En foreløpig versjon den andre fredagen i den måneden den gjelder, og en endelig på den fjerde fredagen i måneden.

Reklame

Nå hamstrer norske menn sexleketøy til seg selv

Kommentarer til denne saken