Gå til sidens hovedinnhold

Opticom uten inntekter

Med Intel-prosjektet i stampe, hadde Opticom og Robert Keith ingen inntekter å vise til i første kvartal 2003. Sjekk ut Opticom-resultatet her

Optico hadde ikke inntekt i første kvartal, i motsetning til i 2002. Inntekten i 2002 kom fra Intel for prosjektleveranser. Inntektene regnskapsføres først ved leveranse til Intel.- Ingen leveranser ble ferdigstilt i kvartalet, og bare mindre leveranser i april, skriver selskapet i en melding.Driftskostnadene beløp seg til 23,2 millioner kroner i kvartalet, ned fra 34,5 millioner i foregående kvartal, og litt lavere enn førstekvartal 2002.Opticom-ledelsen velger nå å si opp folk i datterselskapet Thin Film Electronics (TFE).- Ettersom den inneværende fasen av Intel-prosjektet blir ferdig og TFEs egen aktivitet innen polymerminner legges om og utvides, vil driftskostnadene vil bli redusert i løpet av andre halvdel av 2003. 15 personer er sagt opp. Kontantstrømmen er budsjettert redusert med 22 prosent på årsbasis fra 2002 til 2003.Ved utgangen av kvartalet var bemanningen 76, ned fra 78 ved årsskiftet.Opticoms kontantbeholdningen ble redusert med 30,3 millioner kroner i kvartalet. Selskapet har nå igjen 165,8 millioner kroner av sin kontantbeholdning.- Kontantbeholdningen er fortsatt sunn og tilstrekkelig og utgjorde 165,8 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Konsernet har ingen finansiell gjeld, og verken behøver eller har til hensikt å oppta finansielle lån, heter det i meldingen.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen