Kitron melder at et datterselskap har inngått en avtale med Policom verdt 16 millioner kroner. Avtalen går ut på at Kitron skal produsere Politerm 760 og strekker seg over to år.Policom er valgt som leverandør til Skellefteå-prosjektet, hvor det inngår 25.000 Politerm 760 elektrisitetsmålingsterminaler. Kitron og Policom har samarbeidet siden 2003, og UAB Kitron har siden da produsert fem ulike målingsterminaler.