Mens dette skrives forbereder USA seg på orkanen Isaacs herjinger over det amerikanske kontinentet. Nesten på dagen sju år etter at orkanen Katrina rammet New Orleans, gjør innbyggerne seg klare for møtet med Isaac, en mindre, men likevel potent orkan. Det er ventet at den vil sette flomberedskap og nødetater i kyststatene ved Mexicogolften på en prøve

Nesten på dagen sju år etter at orkanen Katrina rammet New Orleans, gjør innbyggerne seg klare for møtet med Isaac, en mindre, men likevel potent orkan. Det er ventet at den vil sette flomberedskap og nødetater i kyststatene ved Mexicogolften på en prøve.

Orkaner kan gjøre kraftig skade, historien viser at de kan kreve hundretusener av menneskeliv. Og selv om vi mennesker ofte ikke ser dem, herjer orkaner jevnlig på jordkloden. Det tydeliggjør det forbløffende kartet du ser i denne artikkelen.

Kartet er laget av den grafiske designeren John Nelson i selskapet IDV Solutions, og alt uvær som er registrert siden 1851 er plottet inn.

Kartet gir også et litt annet bilde av verden enn vi her i vesten er vant til å se, med Antarktis i midten, det amerikanske kontigentet mot øst og Asia i vest.

Nelson forteller til nettsiden Our Amazing Planet at han først la dataene inn i vanlig kart.

- Det så ganske fint ut, men også litt skuffende. Det uortodokse opp-ned-perspektivet fikk mønstrene stormene beveger seg i til å virkelig skinne, forteller Nelson til nettsiden.

ENORM VERSJON: Se originalbildet på flickr.com.

Nelson har brukt data fra amerikanske myndigheter helt tilbake til 1851 og frem til 2010. Jo kraftigere stormen er, jo tydeligere synes den på kartet.

Ved å studere bildet kan det se ut til at vi har hatt vesentlig flere orkaner og stormer i den siste halvdelen av 1900-tallet, men det skyldes bedre målinger. Det var først med satelittovervåking og fly på jakt etter orkaner at NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) oppdaget stormene langt ute på havet.

Det er også grunnen til at stormer på den østlige og sørlige halvkule synes å mangle. USA begynte ikke å registrere data i det området før i 1978.

Kartet viser at orkaner først og fremst herjer på havet, men stormer som beveger seg inn over land er ingenting å spøke med. Nettsiden Epic Disasters har en oversikt over hva de mener er verdens ti dødeligste orkaner gjennom historien.

Så sent som i 2008 krevde syklonen Nargis nær 140.000 menneskeliv i Burma, India, Sri Lanka og Bangladesh. Ifølge Wikipedia er Nargis den dødeligste navngitte syklonenen i det nordlige indiske hav noensinne, og den nest dødeligste navngitte syklonen noensinne, bare slått av Syklonen Nina i 1975.

Inklusive tidligere sykloner uten navn, skal Nargis være den 8. dødeligste syklonen noensinne. Nargis ble også den største naturkatastrofen som har rammet Myanmar noensinne, og svært mye større enn konsekvensen for landet etter tsunamien i desember 2004.

Den dødeligste orkanen gjennom tidene skal ha vært den som rammet Øst-Pakistan (i dag Bangladesh) 13. november 1970. Det antas at mellom 300.000 og 500.000 mennesker omkom, de fleste av drukning.

Med vindhastigheter opp mot 190 km/t dannet det seg en ekstrem stormflo som skylte inn over deltaet. De lavereliggende områdene ble særlig hardt rammet. Byer som Charfasson og Tazumuddin ble lagt øde. Chittagong, landets nest største by, ble også hardt rammet.

Ruster seg til møtet med orkanen. Se video fra Associated Press her:

HTML EMBED

Følg meldingene fra National Hurricane Center i Miamia her.

HTML EMBED
new TWTR.Widget({ version: 2, type: 'search', search: 'from:NHC_Atlantic since:2012-08-28', interval: 6000, title: 'National Hurricane Center', subject: 'Analyser, prognoser og varsler', width: 410, height: 150, theme: { shell: { background: '#8ec1da', color: '#ffffff' }, tweets: { background: '#ffffff', color: '#444444', links: '#1985b5' } }, features: { scrollbar: false, loop: true, live: true, hashtags: true, timestamp: true, avatars: true, toptweets: true, behavior: 'default' }}).render().start();