Gå til sidens hovedinnhold

Orkla leverer, men nedjusterer for drikkevarer

Orkla-sjef Finn Jebsen leverer som ventet resultatfremgang i tredje kvartal, men nedjusterer utsiktene for den viktige drikkevarevirksomheten

Orkla fikk et resultat før skatt på 1.066 millioner kroner i tredje kvartal, mot 779 i samme kvartal i fjor. Ifølge en rundspørring gjort av TDN Finans, ventet analytikerne på forhånd 1.041 millioner.Driftsresultatet økte fra 962 til 1.083 millioner, mens det var ventet 1.101 millioner. Driftsresultat før goodwillavskrivninger (EBITA) økte fra 1.071 til 1.226 millioner, praktisk talt rett på analytikerforventningen på 1.223 millioner.Etter dette måltallet gjorde Foods, Drikkevarer og Brands det bedre enn ventet, mens Media og Kjemi var lavere enn forventet.Driftsinntektene økte fra 10.545 millioner til 11.765, mot en forventning på 11.412 millioner.- Underliggende representerer dette en fremgang på cirka 5 prosent som er noe høyere enn i første halvår. Det var spesielt drikkevarevirksomheten som hadde positiv salgsutvikling, heter det i kvartalsmeldingen.- Størst fremgang i tredje kvartal hadde Orkla Drikkevarer, hvor spesielt Tyrkia, Polen og Sveits viste positiv resultatutvikling sammenlignet med samme periode i fjor. I Russland oppnådde Baltic Beverages Holding (BBH) en volumvekst på cirka 11 prosent, men svakere rubelkurs mot euro ga negative omregningseffekter på driftsresultatet, heter det.- Orkla Foods og Orkla Brands fortsatte resultatfremgangen fra andre kvartal, mens Orkla Medias resultat var uendret. Kjemiområdet var preget av prisfall og lavere etterspørsel etter spesialcellulose. Resultatutviklingen for ligninvirksomheten var imidlertid fortsatt tilfredsstillende, meldes det.Nedjusterer for drikkevarer

Orkla opprettholder mål forventning om resultatfremgang


samlet for Orkla Foods, Orkla Brands og Orkla Drikkevarer, opplyses det.Men for den viktige drikkevarevirksomheten nedjusteres utsiktene isolert sett.- Målt i danske kroner anslår Carlsberg Breweries et driftsresultat før goodwillavskrivninger for året som er cirka 5 prosent lavere enn fjoråret. I lokale valutaer representerer dette imidlertid en fremgang på 5 prosent, mens resultatet for Orkla Drikkevarer målt i norske kroner forventes omtrent uendret, heter det.I rapporten etter andre kvartal het det til sammenligning at Carlsberg Breweries anslår tilnærmet nullvekst i driftsresultatet før goodwillavskrivninger. Rente- og valutaforhold var da forventet å kunne gi positive effekter i annet halvår.- Nedjusteringen henføres primært til noe lavere resultat i BBH enn tidligere forventet. I tillegg vil eventuell ytterligere restrukturering blant annet i Sverige kunne medføre avsetninger i fjerde kvartal, skriver Orkla nå.- Kjemi-virksomheten er eksponert mot svekkede markedsforhold og det sees ingen tegn til vesentlig endring i markedene frem mot årsskiftet, heter det videre.- Fjerde kvartal er det viktigste kvartalet for mediavirksomheten, og det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i annonsemarkedene i Danmark, mens kostnadstiltak gradvis vil få større effekt.

Reklame

Disse gressklipperne er best i test

Kommentarer til denne saken