Gå til sidens hovedinnhold

Orkla vil lovfeste uavhengigheten

Orkla er en av landets største mediekonsern. De mener redaktørens rolle vil bli mer sentral i årene som kommer og foreslår å lovfeste redaktørens uavhengighet.

I en utredning som konsernet har foretatt innenfor dagspressevirksomheten i Norge tar de blant annet initiativ for å styrke det lokale særpreget og de lokale og ideologiske forankringspunktene i hver enkelt avis.

- Som ett av flere forslag og tiltak for å styrke redaktørens rolle så vel i den enkelte avis som innad i konsernet, mener vi at en ledermodell med redaktøren som enleder er å foretrekke, sier regiondirektør Truls Velgaard.

Det er Velgaard som har ledet utvalget der sentrale redaktører og tillitsvalgte i konsernet også har deltatt.

I utredningen skriver de blant annet at de som eier ønsker å gi sine aviser redaksjonell frihet, kombinert med økonomisk handlekraft. Konsernet forsterker fokuset på det publisistiske grunnlaget medievirksomheten bygger på. De har tidligere i år vedtatt såkalte "publishing principles" for all dagspressevirksomhet i Norge, Danmark, Polen og Baltikum.

I en pressemelding skriver Orkla Media at de, foruten å støtte en lovfesting av redaktørprinsippet også tar til orde for å gjennomgå vedtektene i alle avisene med sikte på å styrke de lokale forankringspunktene, de publisistiske grunnverdiene, det ideologiske fundamentet og den redaksjonelle friheten.

Velgaard opplyser at Orkla Media ønsker en samordnet og sentralt koordinert organisasjon på det forretningsmessige området, men peker samtidig på at det publisistiske tyngdepunktet skal ligge lokalt og styres av redaktørene.

Utvalget mener hensynet til så vel redaktørens frie stilling som det ideologiske og lokale mangfoldet best ivaretas ved at Orkla Medias utgivervirksomhet har en lokal selskapsstruktur.

Reklame

Best i test: Maskinene som gir deg sunnere frityrmat

Kommentarer til denne saken