Gå til sidens hovedinnhold

Oslo Børs knuste Fredriksen

John Fredriksen og SeaDrill tapete saken mot Oslo Børs.

- Jeg må lese dommen før jeg kan kommentere den, sier Fredriksens våpendrager Tor Olav Trøim til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

15. oktober begynte den åtte dagers lange rettssaken som riggselskapet SeaDrill anla mot Oslo Børs og Finansdepartementet i Oslo tingrett. Saken gjelder gyldigheten av Børsklagenemndas vedtak av 12. desember 2006.

En milliard
Fredriksen har selv tidligere estimert sine tap i spennet mellom 850 til 1.000 millioner. Det er merkostnadene SeaDrill med Fredriksen i spissen måtte punge ut da Børsklagenemnda påla ham å kjøpe alle aksjene i Eastern Drilling.

Retten fester altså ikke lit til Fredriksen og det neste spørsmålet er om rederen vil anke.

Ankefristen er 30 dager og Trøim sier langt på vei at Fredriksen & Co. vil anke saken til neste instans. Trøim sier seg fornøyd med at dommeren skriver i dommen at saken er så komplisert at partene må dekke sine egne saksomkostninger.

Dom
Mandag falt dommen som frifinner Oslo Børs. Begge parter må dekke sine omkostninger.

Riggselskapet SeaDrill og John Fredriksen mener Oslo Børs og Børsklagenemnda feilaktig har pålagt SeaDrill å kjøpe Eastern Drilling-aksjer til en for høy pris (se faktaboks).

«Retten har kommet frem til at Børsklagenemnda må frifinnes, og Oslo Børs ASA har vunnet saken i sin helhet», heter det i den ferske dommen fra dommer Hallvard G. Johnsen.


Glad børsdirektør
Børsdirektør Bente A. Landsnes er glad for at Oslo tingrett tok deres syn til etterretning, og gyldigheten av vedtaket fra i fjor.
- Jeg synes det er hyggelig at vi får medhold i våre vedtak, sier hun til NA24.

Børsdirektøren uttalte tidligere til NA24 at hun var bekymret for fremtiden hvis John Fredriksen skulle vinne frem i rettssaken.

- Denne saken er en viktig del av investorbeskyttelsen, sa hun under rettssaken.

Børsdirektøren skriver i en e-mail som ble sendt rett etter dommen.

- Vi er tilfreds med at retten stadfester vårt syn på at det forelå en konsolidering og at SeaDrill hadde tilbudsplikt på aksjene i Eastern Drilling. Oslo Børs er opptatt av at reglene for tilbudsplikt og beskyttelse av minoritetsaksjonærer har en høy standard for å sikre en effektiv beskyttelse av mindre aksjonærer i en overtakelsessituasjon, skriver Landsnes.

Tarvelig
Fredriksens våpendrager Tor Olav Trøim sa til NA24 under rettssaken at han mente prosedyren til børsens advokat Erik Keiserud var konspiratorisk og tendensiøs.

Kypriot John Fredriksen eier 33,3 prosent av riggselskapet gjennom sitt kypriotiske investeringsselskap Hemen Holding. Rederen eier 133 millioner aksjer som prises til 118,50 kroner stykket.

- Det er tarvelig av Oslo Børs omtrent å anklage en av sine største kunder for å lyve, sa Trøim til de fremmøte journalistene i rettssalen.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted