Gå til sidens hovedinnhold

Oslo Børs mer verdt enn på toppen i 2000

Markedsverdien av aksjene på Oslo Børs er nå høyere enn på toppen av aksjeboomen i år 2000. I fjor økte markedsverdien med 37 prosent, selv om et stort antall selskaper ble strøket

De siste årene har det vært fokusert mye på at mange selskaper er blitt borte fra Oslo Børs.Ved årsskiftet var det 178 selskaper notert på Oslo Børs, ned fra 203 ett år tidligere. Toppen ble nådd med 235 selskaper i 1998.Men det betyr ikke at verdien av aksjene på Oslo Børs har gått samme vei.Faktisk er verdien av aksjene notert på Oslo Børs nå høyere enn på toppen av aksjehypen i år 2000.Ved nyttår var samlet børsverdi 689,7 milliarder kroner, ifølge fersk statistikk fra Oslo Børs. Tar man så med at Oslo Børs siden nyttår har steget med 8 prosent, er verdien nå drøyt 740 milliarder. I forrige uke nådde verdien en topp på drøyt 750 milliarder.Denne verdien omfatter bare de av aksjene i selskapene som er notert i verdipapirsentralen, hvilket spesielt betyr at det ikke omfatter hele børsverdien av selskaper som Amersham og Royal Caribbean.Børsverdien ved utgangen av år 2000, det året 1990-tallets aksjeboble sprakk, var børsverdien 638 milliarder kroner, og samlet børsverdi var heller ikke tidligere i år 2000 høyere enn toppen vi har sett nå i januar, ifølge en gjennomgang iMarkedet har gjort.Grunnen er at selv om indeks-nivåene på Oslo Børs fortsatt er lavere enn toppen i år 2000 (Oslo Børs hovedindeks toppet på 225,04 poeng da, mot 185,5 nå) har det siden den gang kommet inn to tungvektere: Telenor og Statoil.Disse mer enn motvirker verdien av selskaper som har forlatt Oslo Børs, selv om disse også omfatter enkelte tungvektere, først og fremst Bergesen.Men selv om verdien av aksjene på Oslo Børs nå er over nivået fra år 2000, er det et stykke igjen til den absolutte toppen, som ble nådd i juni 2001, etter at Statoil ble børsnotert.Ved utgangen av juni 2001 var verdien av aksjene på Oslo Børs oppe i 840 milliarder kroner. Siden gikk det nedover, til en bunn i fjor vår rundt 450 milliarder kroner.Det er også et stykke igjen til Stockholmsbørsen, hvor børsverdien av selskapene ved nyttår var 2.314 milliarder svenske kroner.

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris

Kommentarer til denne saken