Gå til sidens hovedinnhold

Ber børsen stanse aksjeutstedelse

Opprørsaksjonærene i Crew Gold ber Oslo Børs gripe inn.

Aksjonærgruppen som frontes av Odd K. Bryhni har engasjert advokatfirmaet Gram, Hambro & Garman i forbindelse med gruppen at gruppen angriper avtalen om gjeldskonvertering inngått av gruveselskapet Crew Gold Corp med obligasjonseierne.

Gram, Hambro & Garman ved advokat Tom Carsten Troberg ber nå Oslo Børs om å stanse utstedelsen av nye aksjer i Crew i forbindelse med avtalen om konvertering. Advokaten henviser til at det ikke er gjennomført noen ekstraordinær generalforsamling som har godkjent avtalen som er inngått med obligasjonseierne.

- På vegne av vår klient bes OSE fryse utstedelsen av nye aksjer og pålegge Selskapet å behandle restruktureringsplanen i en ekstraordinær generalforsamling, heter det i brevet som tirsdag er sendt Oslo Børs. Aksjonærgruppen representerer drøyt 10 prosent av aksjene i Crew Gold.

Juridisk hengemyr
Crew Gold Corp er i utgangspunktet et canadisk selskap som skal følge selskapslovgivningen i Yukon-territoriet i Canada, samt reglene på Toronto-børsen hvor selskapet er primærnotert.

I den canadiske lovgivningen er også kravet at en transaksjon som dette skal godkjennes av aksjonærene gjennom en ekstraordinær generalforsamling, men Toronto-børsen har valgt å fravike kravet om generalforsamlingsgodkjenning. Den canadiske børsen begrunner dette med at over 75 prosent av aksjehandelen i aksjen foregår på Oslo Børs, og har dermed lempet saken over Atlanterhavet.

Dette er bakgrunnen for kravet som i et brev datert tirsdag er fremsatt overfor Oslo Børs, hvor aksjene er sekundærnotert.

Allerede i forbindelse med inngåelse av prinsippavtalen med obligasjonseierne i slutten av oktober ble det fra styret i Crew satt som vilkår at det skulle godkjennes av aksjonærene. Derimot meldte styret i Crew 4. desember at alle vilkårene i avtalen med obligasjonseierne er oppfylt, uten at en generalforsamling har funnet sted.

Fullstendig utvannet
Gjennom avtalen med obligasjonseierne vil det bli utstedt 2,03 milliarder nye aksjer, noe som betyr at de opprinnelige aksjonærenes aksjer kun vil utgjøre omkring 95 prosent av selskapets utestående aksjer.

Opprørernes advokat mener at fremgangsmåten til styret i Crew er et brudd på likebehandlingsreglene i verdipapirhandelsloven, både i forhold til at de ikke har fått uttale seg, men også siden det ikke er gitt tilbud om en reparasjonsemisjon.

- En slik fremgangsmåte er egnet til å gi Selskapets obligasjonseiere en urimelig fordel på bekostning av aksjonærene, skriver advokat Troberg i brevet.

Dyrt i Canada
Bryhni & Co har også gjort henvendelser i Canada, hvor de mener eneste farbare vei er å kontakte canadiske børsmyndigheter.

Adkvokatfirmaet gruppen har kontakt, ber imidlertid om et forskudd for å gå videre med saken, og har antydet en kostnad på omkring 200.000 canadiske dollar, eller over 1 million kroner for å gjennomføre en prosess. Ifølge en epost fra Bryhni har gruppen valgt å droppe et videre fremstøt i Canada som følge av dette.

Det canadiske advokatfirmaet Fasken Martineau DuMoulin LLP skriver i et svar til Bryhni & Co at tiltak eventuelt må være på plass for den 11. desember, som er datoen for gjennomføringen av konverteringen.

Kommentarer til denne saken