Oslo Børs ble utsatt for store svingninger på ukens og månedens første handledag. Likevel var det godt nytt fra USA som reddet en sped børsoppgang.

NA24 – din næringslivsavis

Hovedindeksen endte med en oppgang på 0,19 prosent til 331,99 poeng.

Sterke makrorapporter fra USA satte fart i børsene både her hjemme og ute. Blant annet kom det tall som viser at produksjonssektoren i USA er i klar bedring. Aktivitetsnivået har tatt seg kraftig opp og viser at de som sitter tett på den økonomiske utviklingen ser langt lysere på situasjonen.

ISM-indeksen steg til 55,7 poeng og ligger nå på det høyeste nivået siden april 2006. I tillegg kom det oppløftende tall fra bygg- og anleggssektoren, og tall som viser boligmarkedet igjen er i bedring

Les mer: Ser ytterligere bedringer i økonomien og Overraskende boligsalg og Økning i byggeinvesteringene

Tallene ble samlet sett på som svært positive i markedet og sørget for et hopp i oljeprisen også. Da handelen var over på Oslo Børs ble kontraktene på nordsjøolje med levering i desember omsatt for 76,85 dollar per fat. Det tilsvarer en oppgang på over to prosent.

StatoilHydro går nå over til å hete Statoil, og steg siste dag som StatoilHydro på Oslo Børs med 1,18 prosent til 137,50 kroner.

Seadrill steg 2,68 prosent til 122,80 kroner til tross for at en av riggene brenner. Riggen skal være fullforsikret og med dagens dårlige marked blir ikke det sett på som en stor ulempe for riggselskapet.

Les mer: – Det kan ta tid

REC til ny bunn
Nedturen fortsatte for aksjonærene i solenergiselskapet REC. Kursen svekket seg med ytterligere 6,05 prosent til 32,30 kroner. Analytikerne i JP Morgan er blitt mer negativt innstilt til selskapet etter at REC la frem sitt resultat etter tredje kvartal i forrige uke.

De frykter at marginene kan komme under press som følge av lavere priser. Eventuelle reforhandlinger av kontrakter kan også gå ut over driftsmarginen til selskapet. De trekker også frem at det er usikkerhet rundt hvordan tyske subsidier til solindustrien vil endres. Meglerhuset kuttet kursmålet til 30 kroner fra 45 kroner, og gjentar salgsanbefalingen undervekt.

Mandag falt REC-aksjen til det laveste nivået i historien. På det laveste var aksjen omsatt for 31,03 kroner.

Tror på Telenor
Telenor-aksjen ble løftet 2,02 prosent til 75,65 kroner. Styret i VimpelCom har foreslått at det betales et utbytte på 190,13 russiske rubler per aksje for årets ni første måneder. Det tilsvarer rett over 37 kroner per aksje.

DnB Nor Markets har tro på Telenor og venter at kontantstrømmen vil bli bedre i tiden fremover.

– Dette vil kunne redusere rabatten i forhold til vår verdi på summen-av-delene fra 25 prosent til 20 prosent. I etterkant av tredjekvartalsrapporten har vi løftet EBITDA-estimatene med 4–5 prosent og vi venter at selskapet vil levere tall som ligger noe over guidingen fremover, skriver meglerhuset i sin morgenrapport.

Analytikerne ser også frem til et lavere investeringsnivå i India enn tidligere antatt. DnB NOR Markets har en jekket opp kursmålet til 100 kroner fra 94 kroner per aksje.

Varsler dårlige tall
På resultatfronten var det få selskaper av betydning som la frem sine tall etter tredje kvartal. Riggselskapet Songa Offshore har snudd underskudd til overskudd, men ble likevel ikke belønnet i aksjemarkedet.

Les mer: Songa holder oppe dampen

TTS Marine falt hele 14,07 prosent til 5,80 kroner etter at selskapet har sendt ut et resultatvarsel. Konkurs ved et verft og økte utviklingskostnader innen en av divisjonene har gjort at selskapet fikk et svakt tredje kvartal. Dermed får selskapet et underskudd på driftsresultatet før avskrivninger. Tapet blir på rundt ti millioner kroner fra en omsetning på 900 millioner kroner.

Les mer. Smell for TTS

Usikkert fremover
Oslo Børs skilte seg positivt ut i oktober og steg 2,4 prosent. Det skjedde til tross for at forrige uke ble nitrist for investorene både her hjemme og i utlandet. Nå er ekspertene usikre på hvor høyt Oslo Børs skal videre. Så langt i år har hovedindeksen steget drøyt 47 prosent, og enkelte mener at det kan være rom for korrigeringer.

Ekspertene mener at november trolig vil endte flatt, men at det kommer et rush av kjøpere i julemånedene.

Les mer: Spår julefest i aksjemarkedet og Frykten har blitt grådighet