OSLO: - Det er riktig at det er store forskjeller innenfor bydelene, men fortsatt så er det sånn at vi har store klasseforskjeller mellom øst og vest i denne byen, sier Marianne Borgen (SV).

Søndag skrev dittOslo.no at fersk statistikk viser at Oslo er et av landets beste steder å bo. Finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) mener dette viser at Oslo ikke lenger er en delt by.

- Oslo er ikke er en todelt by. Det har vært en forestilling mange har hatt, men det er ikke tilfellet. Det som er riktig er at vi bor i en sammensatt by, hvor det er store forskjeller innad i hver bydel og hver delbydel. Men det tradisjonelle skillet langs Akerselva gir ikke noen mening lenger, sier han.

Feil bruk av statistikk, mener Marianne Borgen, som hevder byrådet glemmer at det bor svært mange fattige barn øst i byen.

- Å ha et overordnet syn på Oslo som et sted hvor alle har det så bra, og her går det så det suser er å underkjenne alle dem som har det vanskeligst.
Oslo har store levekårsproblemer, særlig i de østlige og sørlige bydelene, sier hun.

Les også: Oslo er et av landets beste steder å bo

- Later som det ikke finnes fattigdom
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det bor drøyt 16.000 fattige barn i Oslo. En stor del av disse er bosatt øst og sør i Oslo, der Bydel Gamle Oslo topper statistikken med nesten 35 prosent fattige barn. Det betyr at mer enn hvert tredje barn vokser opp i fattigdom her.

- Jeg reagerer på at finansbyråden på en måte later som at forskjellene ikke lenger er der, sier Borgen.

Eirik Lae Solberg (H) mener imidlertid det er vestkanten som skiller seg ut, med svært høye levekår.

Han påpeker at selv i de bydelene med lavest levekår, ligger man tett opp mot landsgjennomsnittet. Det totale snittet for Oslo er langt høyere enn landet for øvrig.

Les også: Nå ser hele Norge til Tøyen-suksessen

- Ikke dårlig levekår på østkanten
Nettopp derfor mener byråden det er unødvendig med områdesatsinger som Groruddalssatsingen, Oslo Sør-satsingen og Indre Øst-satsingen.

- Jeg er opptatt av å videreføre en satsing i Groruddalen, men vi må gjøre det mer treffsikkert slik at vi når de områdene med særskilte behov. Mange steder i Groruddalen har ikke det. Forestillingene om at det er så dårlige levekår på østkanten og Groruddalen stemmer ikke. Flere steder i Groruddalen er det vel så gode levekår som på vestkanten, sier Solberg.

Han ønsker målrettede tiltak på mindre områder, for å sørge for at kun de som trenger hjelp, får det. Han viser til Tøyen-satsingen som en suksess, men vil ha enda mer spissede satsinger, for å fange opp dem som trenger det mest.

Les også: Barneskolene i Oslo er best i landet

Vil ha tiltak for alle
Misforstått, mener Marianne Borgen (SV).

- Vi har Norges rikeste og Norges fattigste barn i denne byen. Jeg er opptatt av at vi skal klare å utjevne disse forskjellene. For å få til det, så må vi lage universelle ordninger, som de vi har innført på Tøyen. Vi vil ikke gå inn og finne det ene fattige barnet, vi vil skape inkluderinger for alle, sier Borgen.

Hun mener Solberg bommer når han mener områdesatsinger er feil vei å gå.

- Groruddalssatsingen har selvsagt også hatt sine fokusområder. Det er jo ikke sånn at vi har gitt én krone til hver eneste beboer, sier hun.

Les også: Slik skal du «tvinges» til å reise miljøvennlig

Vil finansiere med eiendomsskatt
Borgen ber byrådet igjen, vurdere eiendomsskatt for å løse Oslos levekårsutfordringer.

Hun understreker at i motsetning til en rekke kommuner i Norge, vil SV ha det hun kaller en «sosial eiendomsskatt».

- Det er dyrt å bo i Oslo, så vi ønsker at alle som eier boliger som har en markedsverdi på under tre millioner kroner ikke skal betale eiendomsskatt i det hele tatt, sier hun.

Les også: Kjører du dieselbil her? Da er du i trøbbel ...

Lik dittOslo på Facebook og få ferske nyheter og friske meninger!

HTML EMBED