OSLO: - Vi bor i en by som er sammensatt, med åpenbare forskjeller. Men på nesten alle områder så har vi det bedre enn resten av landet, sier finansbyråd i Oslo, Eirik Lae Solberg (H).

Og dette er slettes ikke politisk propaganda. Tvert imot viser ferske tall for Oslo kommune at de fleste som bor i byen har det veldig bra, med høy sysselsetting, høyt utdanningsnivå og få uføretrygdede.

- Oslo er et sted hvor folk vil bo
I tillegg opplever byen en massiv tilflytting. Siden 2001 har innbyggertallet i Oslo økt med 25 prosent, mens det i enkelte områder av byen, for eksempel Hammersborg, Grünerløkka og Grønland har økt med 50 prosent.

I deler av byen som har blitt kraftig utbygget de senere årene har innbyggertallet fordoblet seg siden 2001. Kun ett sted i Oslo synker befolkningen; på det som omtales som Holmlia Nord har antall innbyggere sunket med 300 siden 2001.

- Det er en dramatisk befolkningsvekst, og alt tyder på at veksten fortsetter. Vi som bor i Oslo skal glede oss over denne befolkningsveksten, for det betyr at dette er en by hvor folk har lyst til å bo og jobbe, sier Solberg.

Les også: - Hvis du mener at Oslo er helvete på jord, da må du ta deg en bolle

Høyt utdannede, få uføretrygdede
Bakgrunnen for den fornøyde finansbyråden er resultatene av en undersøkelse gjort av kommunen, med innspill fra bydelene.

Mens levekårene tidligere har blitt målt på bydelsnivå, har forskere nå delt disse opp i mindre deler, for å få et mer presist bilde av hvor i byen det er utfordringer.

Resultatet er at det stort sett ser bedre ut enn det man trodde tidligere.

- Det som er interessant er at det er de vestlige bydelene som skiller seg ut, særlig Vestre Aker og Ullern. Her er det markert høyere levekår enn resten av Oslo, men også veldig mye høyere enn resten av landet. Samtidig så ligger resten av byen godt an i forhold til landsgjennomsnittet, sier Solberg, og legger til:

- For eksempel kan vi ta Bydel Stovner. Her er det 22 prosent som har høyere utdanning. Det er ganske lavt i Oslo-sammenheng, men det er høyt i forhold til landsgjennomsnittet.

I Oslo har nesten annenhver person over 16 år høyere utdanning, mens snittet for hele landet ifølge Statistisk Sentralbyrå på rundt 30 prosent.

Oslo har i tillegg det laveste antall uføretrygdede i hele landet.

Les også: 100 grunner til å elske Oslo

- Ikke en todelt by
Men på tross av at ytre vest har blant de aller beste levekårene i landet, avviser finansbyråd Solberg at det er snakk om en delt by, der elendigheten har samlet seg i øst, mens rikdommen flommer i vest.

- Oslo er ikke er en todelt by. Det har vært en forestilling mange har hatt, men det er ikke tilfellet. Det som er riktig er at vi bor i en sammensatt by, hvor det er store forskjeller innad i hver bydel og hver delbydel. Men det tradisjonelle skillet langs Akerselva gir ikke noen mening lenger, sier Solberg.

Les også: Han har ikke én eneste pen ting å si om oslofolk

Friskmelder Groruddalen og østkanten
De siste årene har Oslo hatt en rekke områdesatsinger, for å kompensere for dårligere levekår.

Blant disse er indre øst-satsingen, som ble avsluttet i 2006, Groruddalssatsingen, Oslo Sør-satsingen og nå sist Tøyen-avtalen.

Finansbyråden mener nå det tegner seg et bilde av en by der områdesatsingene må utformes på en annen måte en før.

- Jeg er opptatt av å videreføre en satsing i Groruddalen, men vi må gjøre det mer treffsikkert slik at vi når de områdene med særskilte behov. Mange steder i Groruddalen har ikke det. Forestillingene om at det er så dårlige levekår på østkanten og Groruddalen stemmer ikke. Flere steder i Groruddalen er det vel så gode levekår som på vestkanten, sier Solberg.

Les også: Kjører du dieselbil her? Da er du i trøbbel ...

Flere «Tøyen-avtaler»
Han vil heller prioritere mindre områder hvor levekårene er lave, etter modell av Tøyen-avtalen.

- Det er for tidlig å si hvor disse skal komme, men noen deler av byen har utfordringer som vi bør prioritere, sier Solberg.

- Etter modell av Tøyen-satsingen?

- Ja, Tøyen-satsingen er et slikt eksempel, men også innenfor Tøyen er det variasjoner. Vi bør ha en enda mer treffsikker tilnærming, sier Solberg.

Allerede nå er det satt i gang et prosjekt for å endre det så kalte kriteriesystemet, som er Oslo kommunes fordelingsnøkkel i budsjettbehandlingen. Dette systemet avgjør hvilke bydeler og hvilke områder i kommunen som får mest og minst penger.

I løpet av de neste to årene skal en revidering av kriteriesystemet utredes og deretter behandles av bystyret. Solberg mener de nye levekårstallene vil være et viktig bidrag i arbeidet med det nye systemet.

- En ny versjon vil ta hensyn til de endringene som har skjedd i byen de siste årene, sier han.

Les også: Dette kan bli Oslos største utviklingsprosjekt noensinne

Lik dittOslo på Facebook og få ferske nyheter og friske meninger!

HTML EMBED