Solstrålene over containerne i Oslo havn i Bjørvika klarer ikke å myke opp den anstrengte tonen som råder.

«I Oslo havn har laste-og lossearbeiderne verdens dyreste lunsj,» skriver sjef for Oslo havn, Anne Sigrid Hamran og hennes støttespillere i Aftenposten torsdag.

- Hvordan kan du si det, Hamran?

- Fordi – de ifølge tariffavtalen kan kreve å ha pauser samtidig. Seks ganger i døgnet står derfor alt arbeid på terminalen stille, forklarer Hamran.

Pausene er på 30 minutter:

- Og alle pausene har «gangtid» i begge ender, slik at alle pausene tar ca 50-60 minutter, bekrefter Hamran overfor Nettavisen.

- Mye å gå på
- Hvor mye koster lunsjen?

- Det har vi ikke regnet på i kroner og øre. Men – laste- og lossearbeiderne i Oslo tjener i snitt 600.000 kroner – med en arbeidstid på 28,5 effektive timer per uke. Effektiviteten ville kunne økes med 25 prosent hvis de jobbet kontinuerlig, sier hun.

Avtalen er fra 1977.

Avslått 19 prosent lønnshopp
Laste- og lossearbeiderne har avslått et lønnshopp på 19 prosent i bytte mot å spise etter hverandre – i stedet for samtidig.

- Hvorfor er det så stas å spise samtidig?

- Det lurer jeg også på. Men det vil de – de 42 bryggearbeiderne som er ansatt hos losse-og lastekontoret.

Hamran presiserer at Oslo havn ikke er part i saken.

- Ingen gjør slik nå til dags
- Partene er bryggearbeiderne og NHO, og vi håper de kan forhandle seg frem til en løsning hvor de spiser på skift. Klart det på skoler er hensiktsmessig at elever og lærere spiser samtidig, men på andre arbeidsplasser, hvor kunder skal betjenes, går ikke det.

Hun beskriver en diger container-terminal , med seks kraner – to digre og fire mindre.

- Ingen gjør slik nå til dags, sier hun oppgitt.

Noen av Hamrans meningsfeller er David Ottesen i Risavika havn, NHO Logistikk og Transport, KS Bedrift Havn, Norske Havneforening, Fraktefartøyenes forening, Oslo Container Terminal og Sjursøya Container Terminal.

Misnøyen er ikke til å misforstå:

«Vi mener det er grunn til å spille spørsmål om måten man utøver sine partsrettigheter på er i tråd med anerkjente prinsipper i 2013. I et moderne samfunn er det uakseptabelt at man motarbeider produktivitetsgevinster ved å utnytte fortrinnsretten.»

«Løsningene må ligge i en mer effektive avtalevilkår i tråd med samfunnsutviklingen som også sikrer laste- og lossearbeiderne sikkert arbeid i tråd med motivene fra 70-tallet. For å få det til, ber vi om støtte gjennom trepartssamarbeidet mellom stat-LO-NHO,» skriver Hamran & Co.

- Slik står det i avtalen
Sjefen for lasse- og lastekontoret, Oluf Moen, forklarer seks stenginger per døgn med at «dette er tariffestet».

- Har du forståelse for at de 42 arbeiderne må ha pauser samtidig?

- Ja, det står slik i avtalen fra 1977 - og det kreves enighet for å endre avtalen, sier Moen.

- Ingen forståelse
- Dette høres rigid ut?

- Det står hvilke klokkeslett de skal ha pauser i avtalen, og det forholder de seg til, sier han.

- Har bryggerarbeiderne noe forståelse for behovet for økt effektivitet og bedre tilgjengelighet?

- Nei, det har de ikke, svarer Moen og henviser til fagforeningslederen for bryggearbeiderne, Stig Skaug.

Nettavisen har vært i kontakt med Skaug en rekke ganger, men da har han ikke hatt anledning til å svare på spørsmål.